Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Ajuts, Subvencions, Subvencions > Acció social

Descripció

Des d’aquest dimarts 28 de juny de 2022, ja es poden demanar les ajudes per al pagament del lloguer. Fins al 15 de juliol de 2022, les persones que tinguin 36 anys o més que estiguin interessades poden demanar aquesta subvenció que es pot moure d’entre 240 fins a 2.400 € anuals.

 

Els requisits són:  

 

 • Acreditar residència legal a Catalunya    
 • Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 2,831267 vegades IRSC   
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer)
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650,00€ (habitatge) 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud o justificar mínim 3 rebuts pagats
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (no s’accepta pagament en metàl·lic)
 • Complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

 

Documents necessaris

La documentació haurà de ser la següent:

 

 • Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial)
 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Llibre de família, si escau
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús i acreditació pagament de la Fiança
 • Rebuts de lloguer 2022 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Altre documentació: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima.
 • Full de transferència bancària o certificat de titularitat bancària del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 • Ingressos any 2020
 • Cal que acreditin ingressos les treballadores de la llar i beneficiaris de rendes garantides i pensions no contributives.

 

Quan es pot demanar

El termini de presentació: Del 28 al 15 de juliol de 2022

Formes de tramitació

Internet

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç.

Presencial

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge.
Correu electrònic: habitatge@olot.cat
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat