Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

COMUNICACIÓ AL CADASTRE D'ERRORS DE DRET

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

És la comunicació d'errors en les dades físiques que determinen el valor cadastral.

Qui ho pot demanar

Qualsevol propietari, hereus o representants legals.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC o bé a l'Oficina del Cadastre de l'Ajuntament d'Olot.
Posteriorment, l'Ajuntament traslladarà l'expedient a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, perquè el resolgui.

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del NIF.
  2. Formulari per "Comunicació d'errors de dret".
  3. Document acreditatiu que provi l'error comunicat.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RDL 1/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
RD 417/2006, de 7 d'abril, desenvolupament del RDL 1/2004.
Ordre EHA/3472/2006, de 19 d'octubre, d'aprovació dels models de declaració i documentació a a aportar.

Termini

Sis mesos.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica, acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Les alteracions tindran efectes a partir de l'exercici següent al de la resolució.

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat