Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

RECURS CONTRA EL VALOR CADASTRAL

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

És el recurs contra la notificació d'una alteració cadastral dictada per la Gerència Territorial del Cadastre.

Qui ho pot demanar

Qualsevol propietari, hereus o representants legals.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC o bé a l'Oficina del Cadastre de l'Ajuntament d'Olot.
Posteriorment, l'Ajuntament traslladarà l'expedient a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, per a la seva resolució.

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del NIF.
  2. Document de la motivació del recurs.

Quan es pot demanar

En el termini d'un mes a partir de la recepció de la notificació.

Legislació:

RDL 1/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
RD 417/2006, de 7 d'abril, desenvolupament del RDL 1/2004.
Ordre EHA/3472/2006, de 19 d'octubre, d'aprovació dels models de declaració i documentació a a aportar.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Termini

Sis mesos aproximadament.

Formes de tramitació

Internet

Per la tramitació telemàtica cal identificar-se amb certificat digital.

Presencial

 

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat