Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

AJUTS AL PAGAMENT DE LLOGUER

Lloguer

Descripció

Es tracta d’una subvenció per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. Aquest ajut és incompatible amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Qui ho pot demanar

Les persones titulars d’un contracte d’arrendament, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent (cal que hi estiguin empadronats) i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar.

Com es fa

L’atenció presencial es realitzarà a l’Oficina Local d’Habitatge en horari habilitat al efecte.
Aquest tràmit no es pot realitzar telemàticament, només presencialment.

Documents necessaris

Per acollir-se a la convocatòria, juntament amb la sol·licitud degudament formalitzada, cal aportar originals de la documentació següent:

 1. DNI/NIF/NIE de tota la unitat de convivència.
 2. Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 3. Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència:
  1. Declaració IRPF.
  2. Informe vida laboral dels membres majors de 16 anys, en el cas de no haver presentat declaració IRPF.
 4. Llibre de família.
 5. Contracte de lloguer i acreditació pagament de la fiança.
 6. Rebuts de lloguer pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud.
 7. Qualsevol altre documentació que acrediti la situació econòmica i familiar, per exemple: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima...

Quan es pot demanar

El període de presentació de les sol·licituds està subjecte a les convocatòries anuals.

Import

L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, sens perjudici de que està subjecte a convocatòria anual.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds està subjecte a les convocatòries anuals.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat