Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

MATRICULACIÓ A L'ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ

Educació, Cultura, Joventut i Esports > Educació i joventut

Descripció

Activitats adreçades a mainada a partir de 3 anys, joves a partir de 12 i adults.
S’ofereixen activitats anuals, activitats trimestrals i monogràfics puntuals de diferents disciplines artístiques.

Qui ho pot demanar

El pare/mare/tutor de la mainada i els adults.
També pot demanar-ho un representant degudament acreditat.

Com es fa

Cal dirigir-se a l'Escola Municipal d'Expressió en les dates i hores previstes o bé fer-ho a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

Documentació per a fer la matrícula:

 • Alumnat menor de 18 anys:
  1. Una fotografia carnet.
  2. Una fotocòpia del carnet de la seguretat social.
  3. Una fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor legal.
  4. Una fotocòpia del DNI de l’alumne o del llibre de família.
  5. Una fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (si es dona el cas)*.
  6. Els 20 dígits del compte bancari + IBAN (s’omplirà un document a l’escola).

 

 • Alumnat major de 18 anys:
  1. Una fotocòpia del DNI de l’alumne.
  2. Una fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (si es dona el cas)*.

(*) Aquesta documentació només cal que l'entreguin aquelles famílies que tinguin un segon membre de la unitat familiar matriculat al centre o tinguin el carnet de família nombrosa o monoparental.

(*) Hi ha bonificacions per al segon membre de la unitat familiar matriculat/da a l’escola, famílies nombroses i famílies monoparentals.
Més informació a la secretaria de l’escola al telèfon 972 26 68 47.

Quan es pot demanar

La segona quinzena de setembre.
Durant el curs si hi ha places.

Tràmits previs

En cas que les matrícules es facin a través d’Internet, i es vulgui aplicar alguna bonificació, cal informar-se abans de formalitzar la matrícula per tal de poder validar i aplicar les bonificacions.

Tràmits posteriors

En el cas de fer la matrícula per Internet, cal que l'alumne s'imprimeixi el full de matrícula i faci efectiu l'import de la mateixa abans de la data límit de pagament. Si el pagament no s’ha efectuat en la data màxima de la ràfega, la matrícula quedarà anul·lada.

Import

Consultar preus a la pàgina web de l’escola, http://escolaexpressio.olot.cat

Termini

En cas d’haver places disponibles, les matrícules anuals es poden fer durant tot el curs.
Les matrícules trimestrals es fan el mes de setembre, desembre i març (consultar els dies a la pàgina web de l’escola).

Formes de tramitació

Internet

Presencial

Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu.
Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat