Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL DELS DILLUNS

Promoció i Consum > Promoció

Descripció

Sol.licitar autorització per tenir una parada de venda no sedentària al mercat setmanal dels dilluns. El mercat de venda no sedentària és el centre d'activitats comercials realitzades fora d'un establiment comercial permanent, de caràcter períodic i exercides en instal.lacions desmuntables, incloent-hi els camions botiga i comprèn la venda al detall d'articles alimentaris, d'articles de simple ús i de brocanteria dins el marc de la legislació vigent.

Qui ho pot demanar

Marxants professionals de venda de comerç no sedentari.
El nombre màxim, total o parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat l'estableix l'Ajuntament.

Com es fa

És necessari presentar una instància a l'Ajuntament d'Olot demanant autorització per poder tenir una parada al mercat setmanal dels dilluns. La sol·licitud i acceptació, si hi ha vacants, es basarà en el règim de concurrència competitiva, amb la convocatòria pública prèvia.

Preguntes

 

Documents necessaris

- Còpia del document d'identitat del titular.

- Les persones jurídiques, documentació acreditativa que l'activitat està legalment constituïda, inscrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'activitat que vol prestar.

- Documentació acreditativa d'estar donat d'alta de l'epígraf corresponent a l'impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d'estar-ne exempt, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.

- Documentació acreditativa d'estar donat d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant el titular com els treballadors que aquest tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquest organisme.

- Documentació acreditativa que es compleix la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, si s'escau, per a la venda dels productes que ho requereixin.

- Documentació acreditativa de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil.

- Còpia de la targeta de transport, si s'escau.

 

Legislació:

 Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària

Tràmits previs

Sol·licitar informació al telèfon 972 27 91 01 - extensió 2139 o a sergi.martin@olot.cat

Tràmits relacionats

 

Import

Taxes municipals fixades per les Ordenances Fiscals vigents.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats". 

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat