Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

AUTORITZACIÓ PER INSTAL.LACIÓ D'UNA ATRACCIÓ PER LES FESTES DEL TURA O PER FESTES DE BARRI

Promoció i Consum > Promoció

Descripció

Sol.licitud per instal.lar una atracció per les Festes del Tura o per una festa de barri.
La ubicació de les atraccions és al Recinte Firal per les Festes del Tura i en el barri durant les festes de barri.

Qui ho pot demanar

Firaires dedicats a l' explotació d'atraccions i /o associacions gremials de firaires.

Com es fa

Sol.licitant-ho mitjançant una instància adreçada a l'Ajuntament d'Olot.

Preguntes

 

Documents necessaris

 • Sol.licitud de llicència de parades i atraccions de fires degudament omplerta.
 • Còpia del DNI o CIF segons correspongui.
 • Certificació d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques del titular.
 • Manual d'ús de les atraccions.
 • Pòlissa de responsabilitat civil i vigència dels rebuts.
 • Butlletí instal.lació elèctrica, si s'escau.
 • Certificat tècnic anual de muntatge de les atraccions.
 • Certificat d'instal.lació de gas, si s'escau.
 • Certificat de manipulació d'aliments de l'autoritzat i dels treballadors, si s'escau.
 • Certificat de revisió dels extintors vigent/contracte de manteniment.
 • Fotografia actualitzada de l'atracció o parada.
 • Certificat negatiu de deutes amb la Seguretat Social.
 • Certificat negatiu de deutes amb Hisenda.
 • Últim rebut d'autònoms, si s'escau.

Quan es pot demanar

La data límit per sol.licitar la participació finalitzarà 60 dies previs a la realització de la fira i/o festa.

Legislació:

Reglament de les atraccions de fires (publicat al BOP núm. 177 de 12 de setembre de 2012). Es pot consultar a l'apartat "documents", a la part superior dreta.

Tràmits posteriors

Una vegada autoritzat s'haurà de fer efectiu els ingressos dels drets de participació corresponents dintre el termini fixat per l'Ajuntament.

Import

Segons la taxa de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions de les ordenances fiscals vigents.

Termini

L'autorització per a la instal.lació d'activitats es concedirà per una edició.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

 Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat