Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

Via Pública > Activitats a la via pública

Descripció

Autorització municipal per ocupar la via pública amb taules i cadires.

Qui ho pot demanar

El titular d'un establiment de restauració (bars, cafeteries, restaurants i similars) o un representant.

Preguntes

Cal renovar l'autorització cada any?
Aquesta llicència es prorroga anualment de manera automàtica, excepte que l'interessat notifiqui per escrit que la vol donar de baixa o que hi hagi algun informe en contra per part de la Policia Municipal o els tècnics corresponents.

Com es fa

Cal presentar una sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o a través de la instància electrònica amb certificat digital o DNI electrònic.

Documents necessaris

  1. Sol·licitud de la terrassa on hauran de constar les dades del titular de l'establiment (NIF, adreça, telèfon), adreça de l'establiment, mides i ubicació de la terrassa i temporada d'instal·lació (estiu o tot l'any).
  2. Croquis d'ubicació de la terrassa on s'especifiquin els metres de via pública a ocupar.
  3. Model 036/037 de Declaració d'Alta al Cens d'Empresaris i/o Professionals - Alta d'Activitat Econòmica; presentat a l'Agència Tributària.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Ordenança municipal de terrasses.

Tràmits previs

Cal estar en possessió de la llicència d'obertura de l'establiment.

Tràmits relacionats

Llicències i autoritzacions d'activitats.

Import

Segons ordenança fiscal vigent.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat