Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

BAIXA / DEVOLUCIÓ DE L'IAE TRIMESTRES EXERCICI EN CURS

Hisenda > Ingressos

Descripció

És la comunicació de la baixa i possible devolució dels trimestres de l'IAE de l'exercici en curs, en funció de la documentació aportada per l'interessat o facilitada per l'Agència Tributària i segons models vigents d'hisenda on hi consta la data de baixa de l'activitat.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona o representant legal.

Com es fa

Es presenta la documentació a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  • Si el rebut està pagat:
    1. Còpia de la baixa definitiva presentada a l'Agència Tributària.
    2. Rebut/s originals satisfets.
  • Si el rebut està pendent:
    1. Còpia de la baixa definitiva presentada a l'Agència Tributària.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.2. reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.

Termini

Immediat.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat