Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

RECURS SOBRE PADRÓ / LIQUIDACIÓ D'ESCOMBRARIES PARTICULARS

Hisenda > Ingressos

Descripció

És el recurs contra el padró o notificació d'una liquidació de la taxa d'escombraries particulars.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Document acreditatiu de la motivació del recurs.

Quan es pot demanar

En el termini d'un mes a partir de la recepció de la notificació.

Legislació:

RD Legislatiu 272004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 3.9. reguladora de la taxa de prestació de servei de recollida i tractament d'escombraries i residus.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

 
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat