Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (VEHICLES / DISCAPACITATS)

Hisenda > Ingressos

Descripció

És un certificat d'exempció de l'impost de vehicles per ser un vehicle per a la conducció d'un discapacitat.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Còpia del DNI del titular del vehicle.
  4. Còpia de la documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació).

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Termini

2 dies.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat