Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

DIVISIÓ REBUT IBI EN FUNCIÓ DEL % PROPIETAT

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

Dividir el pagament del rebut de l'IBI, de manera que cada cotitular pagui pel % de propietat que té sobre la finca.

Qui ho pot demanar

Qualsevol cotitular del bé inmoble o bé els seus representants legals.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC o bé a l'Oficina del Cadastre de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del NIF.
  2. Document acreditatiu de la titularitat.
  3. Sol·licitud de fraccionament de rebuts de l'IBI / Taxes.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RDL 1/2004, de 5 de març, text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
RD 417/2006, de 7 d'abril, desenvolupament del RDL 1/2004.
Ordre EHA/3472/2006, de 19 d'octubre, d'aprovació dels models de declaració i documentació a aportar.

Tràmits relacionats

Divisió de la taxa d'escombraries o de l'entrada de vehicles.
Domiciliació bancària del pagament.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Dos mesos.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica, acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

La divisió serà efectiu a partir de l'any següent al de la data de la sol·licitud.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat