Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

TARGETA HABILITANT PER ESTACIONAR EN ZONA VERDA

Via Pública > Activitats a la via pública

Descripció

Obtenció de la targeta habilitant per estacionar a les zones d’aparcament lliures i gratuïtes reservades als residents, delimitades i senyalitzades en color verd (zones verdes).

Qui ho pot demanar

Els residents empadronats a l’àmbit d’influència de la zona verda, si es compleix algun dels requisits següents:
- Ser titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta de l’IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica) a la ciutat d’Olot, sempre que consti com a tal a l’assegurança del vehicle.
- Ser el conductor principal d’un vehicle d’empresa o que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom.
- Ser el conductor principal d’un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom seu o a nom de l’empresa per a la qual treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis, en cas de ser autònom.

Preguntes

 

Com es fa

Cal presentar la sol·licitud de la targeta de zona verda a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, especificant el nom de l’interessat, NIF o NIE, adreça, telèfon de contacte, matrícula del vehicle, i aportant aquella documentació acreditativa del dret a obtenir la targeta, que no estigui en poder de l’Ajuntament.

Documents necessaris

No serà necessari acreditar dades que l'Ajuntament pugui conèixer a través de padrons d'habitants o fiscals. 

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Ordenança municipal de circulació.

Tràmits previs

 

Tràmits posteriors

 

Tràmits relacionats

 

Import

Tràmit gratuït.

Termini

 

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

 
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat