Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Tràmits
Inici >

SOL·LICITUD DE CESSIÓ / LLOGUER DE MATERIAL / SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL

Documentació diversa > Brigada Municipal

Descripció

Sol·licitud de cessió o lloguer de material i/o serveis de la brigada.

Qui ho pot demanar

Els interessats, que han d’aportar el DNI, passaport, targeta de residència o CIF en cas de persona jurídica o entitat, o bé la persona en la qual deleguin, mitjançant una atorgament de representació. La persona que representa l’interessat haurà de presentar el seu DNI/NIE o passaport.

Com es fa

Cal presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció al ciutadà de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

Sol·licitud on hauran de constar les dades del sol·licitant, les dades de l’acte (motiu, situació, dates) i el tipus de material que es vol llogar. Caldrà pagar el preu públic que s’estableix en les ordenances fiscals vigents.

Quan es pot demanar

Amb 15 dies d’antelació a la data de l’acte.

Legislació:

Ordenança fiscal 4.1 reguladora dels preus públics.

Tràmits relacionats

Pagament del preu corresponent quan l’ordenança fiscal ho estableixi.

Import

Preu públic que s’estableix a la ordenança fiscal reguladora.

Termini

Es pot demanar durant tot l'any, amb 15 dies d’antelació a la data de l’acte.

Formes de tramitació

Presencial

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat