Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Singulars

Programes

Observacions

L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant dues línies:

Línia 1: actuacions destinades a la millora de l’ocupabilitat mitjançant l’orientació, que inclourà l’assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació.

Línia 2: experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l’objectiu d’adquirir una experiència laboral.

En el marc del Fons Social Europeu, aquestes actuacions contribueixen a assolir els resultats definits per l’objectiu específic següent:

Les actuacions a portar a terme s’han d’encabir en el que determina el Pla Nacional d’Implementació de la Garantia Juvenil, corresponent a l’Objectiu temàtic 8: promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

En el marc de la iniciativa d’ocupació juvenil executada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en l’exercici 2015 – 2016 es va testar un model de programa que donés cabuda a totes aquelles metodologies, idees, models d’intervenció, etc. que diverses entitats tenien i que no s’ajustaven a cap dels programes que s’impulsaven des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en cap de les seves convocatòries, contractes, convenis, etc.

 

Normativa:

  • Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (DOGC núm. 7681 de 03.08.2018).
  • Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars.
  • RESOLUCIÓ TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2019 per la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • La Resolució per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb els PROJECTES SINGULARS de la Línia 1, convocatòria anticipada de l’any 2020 que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • La Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
  • La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2.
  • Tota aquella normativa que es publiqui per part de les Administracions públiques com a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19. En aquest cas, la guia s’actualitzarà.
  • Resolució TSF/578/2020, de 2 de març, per la qual s’actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l’ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Llei 7/2012, de 29 d’octubre, article 7, on es determina el límit màxim de pagament en efectiu o la normativa d’aplicació vigent en cada moment.
  • També és d’aplicació la resta de normativa a la qual fa referència l’Ordre TSF/142/2018 (DOGC núm. 7681, de 03.08.2018).

 

 

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_JUVENIL.jpg
 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat