Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Treball i formació MG45 i Dona

Programes

Observacions

Facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals i la formació per a l'adquisició de competències transversals.

Es tracta d'una política de Foment de l'Ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixen experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral, especialment en el cas d'aquelles persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social, conté les línies següents:

Línia MG45: persones de 45 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Línia DONA: dones en situació d'atur i que es trobin en una de les situacions següents:

 

  • Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència masclista. Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
  •  Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts.

Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball, les accions formatives i l’acció d’acompanyament.

 

Normativa:

 

  • RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS)
  • ORDRE EMT/176/2021, 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 

 

 

 Harmonització_SOC_Gene_Ministerio.jpgDinamig_1.jpg

Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707) l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).  

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat