Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Treball i Formació Línia Dona (SOC - TRFO EELL DONA)

Programes

Observacions

L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les dones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències professionals. Això es fa mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i desenvolupant unes tasques professionals i de formació.

Es tracta d'una política de Foment de l'Ocupació que permet que les persones en situació d'atur, i especialment aquelles que pertanyen als col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social, adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball contribuint així a la seva inserció laboral.

La convocatòria d'enguany manté el col·lectiu de dona, amb més risc d'exclusió social, i permet disposar d'una política activa adreçada a aquella part de la nostra societat que requereix més suport, facilitant-les-hi urgentment una feina i un contracte de treball, i contribuint a la millora de la seva ocupabilitat.

Així mateix, continua oferint a les dones, l'actuació d'acompanyament específica i adaptada a les seves característiques i necessitats amb l'objectiu de dotar a les dones del benestar personal i emocional i de garantir la seva plena inclusió social. I, en aquest aspecte, l'apoderament de la dona amb l'adquisició de competències sociolaborals, es converteix en una part important de la reafirmació personal necessària per a assolir l'objectiu d'integració en la societat.

La convocatòria s'adreça al col·lectius següents:

  • DONA: dones víctimes de violència masclista i dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
  • Es prioritzen dones monoparentals, dones amb responsabilitats familiars i dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos a jornada completa, les accions formatives obligatòries durant el contracte i dins de l'horari laboral i l'acompanyament a les persones contractades.

 

Normativa:

  • Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA)
  • Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació)
  • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació)
 

 Harmonització_SOC_Gene_Ministerio.jpgDinamig_1.jpg

Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 641046 l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).  

 

 

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat