Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Subvencions i ajuts

AJUTS DESTINATS ALS ESPORTISTES AMATEURS QUE HAN PARTICIPAT EN CAMPIONATS D'ESPANYA, D'EUROPA, DEL MÓN O JOCS OLÍMPICS ("Ajut esportistes d'èlit")

Ajuts

Descripció

Ajuts destinats als esportistes amateurs d’esports individuals que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.

 

Qui ho pot demanar

Esportistes amateurs empadronats a la ciutat d’Olot, menors de 25 anys i no professionals que, prèvia classificació, hagin participat individualment en competicions esportives de: Campionats d’Espanya, Campionats d’Europa, Campionats del Mon o Jocs Olímpics, organitzats per les respectives federacions en les modalitats descrites a l’article 2 de les bases.

Com es fa

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat - tràmits on-line

Documents necessaris

Els exigits a l’article 4 de les bases específiques reguladores dels ajuts i que són:

1- Sol.licitud subvencions esportistes d'elit 2021.

2- Fotocòpia del DNI de l'esportista.

3- Fotocòpia de la llicència federativa.

4- Certificat d'empadronament a la ciutat.

 

Quan es pot demanar

Del 12 d'abril al 7 de maig de 2021.

Legislació:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Ordenança General de l’Ajuntament d’Olot aprovada pel Ple el 26 de gener de 2017. Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot el 29 d’octubre de 2020.

Import

L’import total destinat a aquest ajuts és de 2.000 €.
L’import mínim d’ajut per esportista serà de 200 € i l’import màxim d’ajut per esportista serà de 900 €.

Termini

El termini màxim per dictar i notificar la resolució dels ajuts serà de 3 mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol.licituds de l'ajut que marqui la respectiva convocatòria.

Formes de tramitació

Internet

Presentació telemàtica mitjançant la sol.licitud específica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat