Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a mitjà/na pel sistema de concurs oposició per promoció interna

Edicte, Edictes i anuncis Ajuntament, Recursos humans - oferta pública

Descripció

La Junta de Govern del 02/06/22 va acordar l'aprovació de les bases i de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva, pel sistema de concurs oposició per promoció interna, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na, personal funcionari, enquadrada en l'escala d'administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A2. Les bases s'han publicat al BOP de Girona núm. 114 de 15/06/22 i en extracte al DOGC núm. 8694 de 22/06/22. Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu cal presentin una instància electrònica des de la pàgina web www.olot.cat, adjuntant la documentació requerida a les bases. El termini de presentació d'instàncies serà del 23/06/22 fins el 04/07/22 (ambdós inclosos). Cal consultar tots els documents i referències annexes a aquest anunci.

Data

22 de juny de 2022
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat