Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva de dues places de caporal/a de policia pel sistema de concurs oposició per promoció interna

Edicte, Edictes i anuncis Ajuntament, Recursos humans - oferta pública

Descripció

La Junta de Govern Local del dia 09/06/22 va acordar l'aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la cobertura definitiva, pel sistema de concurs oposició per promoció interna, de dues places de caporal/a, personal funcionari, grup C, subgrup C2, vacants a la plantilla de personal i incloses en l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022. Les bases s'han publicat al BOP de Girona núm. 118 de 21/06/22 i en extracte al DOGC núm. 8698 de 29/06/22. El termini de presentació de sol·licituds serà del 30/06/22 fins el 19/07/22. Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu hauran de presentar una instància electrònica específica des de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Olot, adjuntant la documentació requerida a les bases. Cal consultar tots els documents annexos a aquest anunci.

Data

29 de juny de 2022
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat