Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

598 ofertes de feina gestionades i 431 persones inserides al món laboral a través de DinàmiG

Al llarg del 2023, el Servei d’Ocupació de Dinàmig ha orientat 807 persones amb perfils i necessitats diverses a través de diferents programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i d’Economia Social.  

9 de febrer de 2024


El Servei d’Ocupació de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa DinàmiG ha gestionat 598 d’ofertes, una xifra que mostra la clara recuperació del teixit empresarial i de les organitzacions en general a la Garrotxa els darrers anys així com la consolidació de DinàmiG com a referent a la comarca en aquest àmbit.

Pel que fa a les dades d’inserció al món laboral, es mantenen les xifres positives amb 431 persones – usuàries de DinàmiG – que han trobat feina a través d’aquest servei. En general, es calcula que es cobreixen prop del 75% de les ofertes laborals que es gestionen a través de DinàmiG.

Si s’analitzen les incorporacions a nivell d’estudis; un 27% de les persones inserides al món laboral disposaven d’estudis primaris; un 15% comptaven amb el graduat en educació secundària obligatòria; un 14% disposaven d’estudis superiors universitaris i un 24% estudis de cicles formatius (14% Cicles Formatius de Grau Mitjà i un 10% Cicles Formatiu de Grau Superior). Per altra banda, un 6% de les persones inserides no havien estat escolaritzades o havien realitzat estudis bàsics al seu país d’origen no homologats.    

Pel que fa als sectors i seguint amb la tendència detectada els darrers anys, un 54% de les persones usuàries han trobat feina en el sector serveis i un 38% en el camp de la indústria; un àmbit empresarial que ha retornat a les xifres d’inserció laboral anteriors a la pandèmia de la COVID-19. La resta, en uns percentatges molt més baixos, han estat un 7% en l’àmbit de l’Administració Pública i un 1% en el sector agrari.

Pel que fa al perfil demogràfic, un 41% tenien entre 16 i 29 anys, un 22% entre 30 i 39 anys, un 17% entre els 40 i 49 anys i un 20% dels inserits tenien més de 50 anys.

Novament, es constata que el percentatge d’insercions es duplica en les persones que han seguit un procés d’orientació per competències. És a dir, un 79% dels inserits han estat persones que han seguit un procés d’acompanyament i suport per part dels i les professionals de DinàmiG.

Pel que fa a les ofertes laborals de més difícil cobertura continuen essent les vacants en oficis com llauner/a, serraller/a, soldador/a, gerocultor/a, infermer/a, ocupacions de manteniment, electromecànica així com xofers/es i conductors/es de camió amb carnet C o superior. Es tracta d’una situació que va vinculada amb la manca d’estudiants en aquestes branques així com la manca d’oferta formativa per determinats oficis, fets que dificulten la cobertura de vacants en aquests entorns.   

Per altra banda, l’atur a la ciutat i a la Garrotxa continua baixant. Aquest darrer mes s’ha situat per sota del 7% a la comarca (1.981 persones aturades). Pel que fa al servei d’orientació, des de DinàmiG s’han acompanyat 881 persones a través d’acompanyaments diversos; des de consultes concretes relacionades amb el mercat laboral que han pogut ser resoltes en una sola sessió o itineraris d’orientació personalitzats a les necessitats i perfils concrets que han requerit més temps d’atenció i suport.

Com a novetat, aquest 2023 cal destacar la iniciativa TIC a Dia orientada a reduir l’escletxa digital. Consta de píndoles audiovisuals informatives i infografies que tenen per objectiu donar instruccions directes i senzilles a la població per aprendre a realitzar petites accions que facilitin tràmits i serveis en línia; tant pel que fa a la recerca de feina com en l’ús quotidià i amb temàtiques diverses. D’aquesta manera, es vol donar resposta a les peticions dels usuaris i usuàries. El material s’anirà publicant i fent difusió al llarg d’aquest 2024 a través del web de DinàmiG (dinamig.cat) i a l’apartat de formació.

Justament en aquesta mateixa línia, i especialment focalitzada en aquelles persones que no disposen de les tecnologies o coneixements necessaris o requereixen un suport digital inicial, s’ha comptat novament amb l’Aula de Recerca de Feina. Durant tot el 2023 hi han accedit 431 persones i s’han fet 746 atencions que han permès resoldre dubtes que implicaven l’ús d’eines digitals com registres en línia o lectura d’ofertes als principals portals de feina.

De cara a aquest 2024, l’Àrea d’Ocupació de DinàmiG té com a prioritat continuar acostant la realitat de les empreses a la població activa i viceversa, donant resposta a les seves realitats i necessitats.

 

 

  • Ocupacio_2_
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat