Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Tràmits : Calendari del contribuent

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

Info_Ciutada_AjOlot_2024_v1pag.png

Info_Ciutada_AjOlot_2023_web_ok-2_2.jpg

ENTITATS COL·LABORADORES

de l’Ajuntament, on es podran fer efectius els tributs, amb el corresponent avís de pagament:

 • CAIXABANK
 • BANKIA
 • BBVA
 • BANCO SANTANDER
 • BANC DE SABADELL

Les exaccions diverses comprenen:

 • llicències d’autotaxis
 • zones de càrrega i descàrrega
 • reserves parada especial
 • taules i cadires
 • ocupació via pública amb mercaderies.

FORMES DE PAGAMENT:

 Si s’ha facilitat la domiciliació:

 • El rebut es carregarà en el compte, al final del termini voluntari, d’acord amb el calendari especificat.

 Amb carta de pagament:

 • A qualsevol de les entitats financeres col·laboradores de l’Ajuntament, amb el tríptic o avís de pagament que s’enviarà.
 • A qualsevol caixer SERVICAIXA de ‘LA CAIXA’.
 • Per Internet, accedint al web de l’ajuntament www.olot.cat o www.lacaixa.es Caldrà estar en disposició de l’avís de pagament.
 • Per BANCA ONLINE del mateix contribuent.

 

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat