Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Olot emprèn un pla de cultura i educació per definir els nous reptes des d'una mirada conjunta

Al Pla s’hi definiran els reptes i les línies de treball de la ciutat que s’emprendran des d’una mirada que combini el treball educatiu i cultural. El Pla de Cultura i Educació s’elaborarà mitjançant un procés participatiu: la ciutadania podrà formar-ne part a través de dues jornades, unes taules de treball i un web.

14 de febrer de 2024


L’educació i la cultura tenen la capacitat de generar efectes i canvis socials i personals amb mecanismes molt similars. Són dues àrees de la societat que poden ajudar-se i complementar-se l’una de l’altra i créixer conjuntament. A la ciutat d’Olot ja fa temps que el món de l’art i la cultura estableix relacions amb el món educatiu i aquest ha fet servir en diverses ocasions l’art com a eina d’aprenentatge, d’ensenyament i de formació. En reconeixement d’aquesta realitat, l’Ajuntament d’Olot va unir Cultura i Educació en una mateixa àrea, creant així l’Àrea de Cultura i Educació.

Aquest treball conjunt entre educació i cultura es vol formalitzar ara amb l’elaboració d’un Pla de Cultura i Educació. Després d’haver reorganitzat les dues àrees i d’haver unificat els seus treballadors en un mateix espai, és necessari marcar les línies de treball dels propers anys. Aquest és l’objectiu del Pla de Cultura i Educació: definir quins són els reptes més importants per a la ciutat i com es poden afrontar des d’una nova mirada que combini les eines de l’educació, l’art i la cultura per tal de construir una ciutat més solidària, més compromesa, més cívica, cohesionada i empoderada.

Combinar en un mateix Pla les àrees de Cultura i Educació és una acció pionera a Catalunya. Amb aquest Pla, Olot renova la seva voluntat de planificació estratègica, iniciada ja l’any 2001 quan es va elaborar el Pla estratègic de Cultura.

 

 

Un Pla dividit en tres parts

Els continguts del Pla d’Educació i Cultura quedaran repartits en tres grans blocs. En primer lloc, s’hi inclourà un breu diagnòstic identificant els principals elements favorables i les dificultats existents en el context actual. En segon lloc, s’elaborarà una estratègia a partir de la detecció de reptes de manera participativa, mitjançant dues jornades i la creació d’unes taules de treball. Finalment, es farà una previsió dels mecanismes d’implementació que serveixin tant per concretar les primeres accions a desenvolupar com per realitzar el seguiment i l’avaluació del propi Pla.

 

 

Un procés participatiu

Com ja es va fer amb el darrer Pla de Cultura, s’organitzarà un procés participatiu per elaborar aquest Pla de Cultura i Educació, per tal que la ciutadania pugui formar-ne part. El procés participatiu servirà per fer una anàlisi de la situació, detectar els punts forts, els reptes i les línies de treball. Aquest procés participatiu comptarà amb dues jornades i amb la creació de les taules de treball.

Les dues jornades seran espais que facilitaran l’intercanvi d’idees, enriquint a través d’un treball col·lectiu la detecció de reptes i la proposta de solucions. Amb aquest intercanvi també es pretén generar acords i complicitats.

La primera jornada serà el 9 de març al Torín, comptarà amb la participació d’experts i agents actius a la ciutat en el camp de l’educació i la cultura i estarà oberta a qualsevol persona interessada. La jornada s’iniciarà amb una conversa entre la programadora d’Arts Escèniques d’Olot Tena Busquets i Alfons Martinell, Director Honorífic de la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació, que oferiran un marc conceptual comú a totes les persones participants. La voluntat d’aquesta primera jornada és fer el diagnòstic i identificar els reptes que cal encarar.

A partir dels reptes identificats, es dissenyaran diverses taules de treball que funcionaran durant tota la fase de definició estratègica. El focus de les taules serà inspirar programes d’actuació a un nivell global i conceptual on l’educació i la cultura poden treballar conjuntament. Formaran part d’aquestes taules agents actius del sector de la cultura i l’educació, experts i altres persones interessades i seran dinamitzades per una persona de la societat civil, una persona de l’equip tècnic municipal i una persona de l’equip tècnic de la consultora externa (ICC Consultors).

Passats sis mesos, es presentaran les conclusions de tot aquest procés en la segona jornada participativa, que es preveu que tingui lloc la segona quinzena de setembre. En aquesta segona jornada es tancarà la fase de definició estratègica i s’encararà la redacció final del Pla. Hi assistiran les persones involucrades en les taules de treball, que presentaran les conclusions obtingudes en aquestes. En aquesta jornada s’hi convidaran les entitats, els col·lectius, les altres àrees de l’Ajuntament, els treballadors del món educatiu i cultural i tothom que vulgui participar-hi.  

Per fer el procés participatiu més accessible i transparent, al llarg de tot el procés hi haurà oberta la pàgina web www.pladeculturaieducacioolot.cat on es podrà seguir tota la feina i amb un espai on es podran fer aportacions fàcilment.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat