Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Obert el termini per als ajuts al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys

Es poden presentar les sol·licituds des del 27 de febrer i fins al proper 27 de març de 2024. L’Oficina Local d’Habitatge d’Olot ofereix assessorament i ajuda presencial per tramitar aquestes subvencions, amb cita prèvia.

 

27 de febrer de 2024


Avui, dimarts 27 de febrer de 2024 a les 9 h del matí s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per poder acollir-se a les subvencions de pagament del lloguer que convoca anualment la Generalitat de Catalunya per a persones que tinguin 65 anys o més. El termini per demanar aquestes ajudes finalitzarà el proper 27 de març a les 15 h.

Les persones que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria poden trobar tota la informació detallada a través d’aquest enllaç.

Es recomana tramitar la sol·licitud de forma telemàtica a través d’aquest enllaç. Les persones, però, que no disposin d’accés a internet o que tinguin dificultats a l’hora de fer la tramitació, poden demanar assessorament i suport presencial sol·licitant cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot. L’horari d’atenció de l’Oficina Local d’Habitatge és de 8 a 18 h de dilluns a dijous i de 8 a 15 h els divendres al 972 27 91 28.

 

Ajudes de fins a 200 euros al mes per habitatge

Aquesta línia d’ajudes preveu concedir fins a un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, 200 euros mensuals com a màxim i 20 com a mínim, ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer.

Els requisits per poder rebre la prestació són:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Tenir 65 anys o més en la data de publicació de la convocatòria.
 • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 3.05 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (24.301,57 €).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o cessió d’uns d’un habitatge o d’una habitació i que constitueixi el domicili habitual i permanent del sol·licitant
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros ( en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.

 

Cal tenir present que, a l’hora de presentar la sol·licitud, els usuaris han de disposar i adjuntar la següent documentació:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o de cessió o habitació i acreditació de pagament de la fiança, en el seu cas.
 • Rebuts del lloguer del 2024 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària.
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.
 • Sol·licitud degudament omplert i signat si la sol·licitud es presenta de forma presencial.

 

| Es pot trobar més informació a través del web de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot.

 

 

 • Lloguer_Habitatge_GentGran
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat