Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Nova convocatòria de subvencions Lloguer Jove

Des de l’11 de març fins al 12 d’abril els joves que siguin titulars d’un contracte de lloguer i compleixin les condicions poden sol·licitar aquesta ajuda que pot ser de fins a 250 euros.

12 de març de 2024


Són subvencions per facilitar l'emancipació i el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l'edat de 35 anys inclosa.

Des del passat 11 de març s’ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a ciutadans i ciutadanes fins a 35 anys. L’ajut es pot demanar fins al pròxim 12 d’abril a les 15 h a través del Departament d’Habitatge de la Generalitat o sol·licitant cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot.

Tota la informació sobre aquests ajuts podeu trobar-la a través d’aquest enllaç. Per poder-s’hi acollir cal:

 • Tenir 35 anys o menys en la data de publicació de la convocatòria.
 • Estar empadronat a l’habitatge anteriorment a la data de publicació de la convocatòria.
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
 • Ingressos
 • S’estableixen uns límits màxims d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.
 • Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2022
 • Ingressos màxims: 3,05 vegades l’IRCS 967,73   =  24.301,57 €
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble o en el cas d’habitacions, el consentiment escrit del propietari, en el cas que no sigui el cedent
 • Imports màxims de lloguer mensual:
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a 650 euros
 • Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
 • Quant es tracti d'habitació no superior a 350 euros

En aquest sentit, cal estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud i complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social. Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot al telèfon 972 27 91 28 o a través d’habitatge@olot.cat.

 

| Podeu trobar més informació i un conjunt de respostes a les preguntes freqüents a través d’aquest enllaç.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat