Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Obert el termini per als ajuts per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys

Es tracta d’una nova convocatòria d’ajudes de la Generalitat de Catalunya que preveu ajuts de fins a 200 euros mensuals. Es recomana gestionar-ho telemàticament, però l’Oficina d’Habitatge d’Olot ofereix ajuda i assistència presencial amb cita prèvia.

15 d'abril de 2024


Aquesta setmana s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de pagament del lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya per a persones que tinguin de 36 a 64 anys. Les persones que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria poden fer arribar la documentació a través d’aquest l’enllaç.

Es recomana tramitar la sol·licitud de forma telemàtica. Les persones, però, que no disposin d’accés a internet o que tinguin dificultats a l’hora de fer la tramitació, poden presentar la seva petició de forma presencial a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, amb cita prèvia. L’horari d’atenció de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot és de 8 a 18 h de dilluns a divendres. Cal tenir en compte que s’ha de demanar cita prèvia al 972 27 91 28.

 

Ajudes de fins a 200 euros al mes per habitatge

L’ajuda per al pagament del lloguer preveu concedir fins a un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, 200 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer.

Els requisits per poder rebre la prestació són disposar de:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Tenir 36 a 64 anys en la data de publicació de la convocatòria.
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o cessió d’uns d’un habitatge o d’una habitació i que constitueixi el domicili habitual i permanent del sol·licitant.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros (en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.

Cal tenir present que, a l’hora de presentar la sol·licitud, els usuaris han de disposar i adjuntar la següent documentació:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2022.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o de cessió o habitació i acreditació del pagament de la fiança, en el seu cas.
 • Rebuts del lloguer del 2024 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària.
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.
 • Sol·licitud degudament omplert i signat si la sol·licitud es presenta de forma presencial.

 

 • Ajuts_3_
 • Ajuts_1_
 • Ajuts_2_
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat