Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

En marxa la següent fase del Pla de Cultura i Educació d’Olot: les taules de treball

Ajuntament fa una crida a la ciutadania perquè participi a les taules de treball que sorgeixen dels reptes que es van identificar en la Jornada inicial per a la redacció del Pla del març passat. S’han dissenyat quatre taules al voltant de quatre conceptes: inclusió, interconnexió, innovació i coneixement.

24 d'abril de 2024


Després de la Jornada inicial per a la redacció del Pla de Cultura i Educació d’Olot que va tenir lloc el passat dissabte 9 de març, s’engega ara la següent fase. Fruit del treball d’aquell dia, en van sorgir els reptes a afrontar i de cadascun d’ells se n’ha dissenyat una taula de treball per aprofundir-hi. Les taules toquen quatre punts clau: la diversitat des d’una mirada àmplia, la interconnectivitat a diferents nivells (territorial, conceptual, participativa, etc.), l’obertura de les mirades a realitzar i la importància del territori a diferents nivells (mirada urbana, comarcal, natural, etc.).

Aquestes taules treballaran durant dos mesos com a màxim i es reuniran com a mínim dos cops en sessions de dues hores per definir les estratègies a encarar per a cada repte. Les taules funcionaran durant tota la fase de definició estratègica i presentaran les seves conclusions en una segona jornada participativa prevista per a la segona quinzena de setembre, un dia en què es preveu encarar la redacció final del Pla.

El focus de les taules serà inspirar programes d’actuació a un nivell global i conceptual on l’educació i la cultura poden treballar conjuntament. L’inici del seu treball serà la identificació de les situacions, ja siguin problemàtiques existents, circumstàncies actuals, oportunitats o interessos vinculats amb la temàtica a tractar. Cada taula definirà quines són les situacions en les que és prioritari treballar i, a partir d’aquí, es generarà un treball per aprofundir, debatre i proposar possibles accions per donar-hi resposta.

Formaran part d’aquestes taules tots aquells ciutadans i ciutadanes que ho desitgin,  agents actius del sector de la cultura i l’educació i diferents experts amb l’objectiu de posar en comú el seu coneixement sobre Olot des de mirades diferents. Cada taula designarà un coordinador d’entre els seus membres i funcionarà de manera autònoma. A més, cadascuna d’elles rebrà el suport d’un tècnic de l’Ajuntament i d’un tècnic de la consultora externa (ICC Consultors).

La participació a les taules és oberta. La gent interessada a participar-hi s’hi pot inscriure a través del formulari a la pàgina web del Pla de Cultura i Educació d’Olot.

 

Quatre taules: inclusió, interconnexió, innovació i coneixement

En total s’han dissenyat quatre taules i cadascuna d’elles desenvoluparà la seva mirada singular: L’Olot inclusiu, L’Olot interconnectat, L’Olot innovador i L’Olot del coneixement.

A la taula “L’Olot inclusiu” es discutirà la dimensió més social del Pla de Cultura i Educació partint d’una mirada centrada en la inclusió, l’accessibilitat i la cohesió social. Es reflexionarà sobre com orientar l’acció del municipi pensant en tothom, independentment de l’edat, el gènere, l’origen o el nivell socioeconòmic. En aquesta taula es treballaran conceptes com l’equitat i igualtat d’oportunitats, l’oferta i demanda cultural i educativa, l’educació al llarg de la vida, la diversitat cultural o la participació cultural dels joves.

L’Olot interconnectat” vol ser una taula per abordar la connexió de la ciutat amb el seu entorn a tots els nivells. Això implica el seu rol de centralitat dins la comarca però també la connexió interna dels diferents barris, l’ús de l’espai públic, la connexió amb la natura, la presència internacional i l’atenció a les tendències culturals globals o la transformació urbana de la ciutat.

A la tercera taula, “L’Olot innovador”, es reflexionarà sobre tot allò que queda per fer en el treball de la intersecció entre educació i cultura i es pensarà sobre la programació, la creació, la governança o la pedagogia des d’una mirada innovadora. Es tractaran conceptes com la participació cogeneradora, la innovació social, la mediació artística i cultural o els models de governança representativa, entre d’altres.

Finalment, la darrera taula és “L’Olot del coneixement”. Aquesta reconeix el saber com un element cada cop més important actualment tant a nivell personal i social com econòmic. La generació del coneixement, la informació, l’aprenentatge i l’enriquiment personal són camps en què la cultura i l’educació poden fer una aportació singular. Aquesta taula abordarà temes com l’educació 360, el patrimoni i la memòria compartida, la cultura popular, la formació i la mediació artística i cultural, els equipaments i els recursos en clau de coneixement, entre d’altres.

Cada taula podrà decidir el seu propi pla de treball i de reunions en base a les necessitats específiques que sorgeixin. Cadascuna d’elles taula tindrà pre-assignat un dia de la setmana, de dilluns a dijous, i una data d’inici, començant el proper 6 de maig amb la primera taula, i continuant el 8, 14 i 16 de maig respectivament. Les reunions seran a les 18 h.

 

Un Pla participatiu i innovador

El Pla de Cultura i Educació té com a objectiu definir quins són els reptes més importants per a la ciutat i com es poden afrontar des d’una nova mirada que combini les eines de l’educació, l’art i la cultura per tal de construir una ciutat més solidària, més compromesa, més cívica, cohesionada i empoderada.

El procés d’elaboració del Pla de Cultura i Educació es vol fer el màxim participatiu possible. Per això, durant tot el procés d’elaboració del Pla estarà activa la pàgina web www.pladeculturaieducacioolot.cat on s’hi podran anar fent les aportacions pertinents. El Pla es vol redactar amb la col·laboració de tothom, per tal que la ciutadania pugui formar-ne part. Combinar en un mateix Pla les àrees de Cultura i Educació és una acció pionera a Catalunya. La iniciativa és també fruit de la voluntat de l’Àrea de Cultura i Educació per formalitzar la seva fusió aquest 2024.

 

 

  • NP_resum-primera-jornada-del-Pla-de-Cultura-i-Educacio_4
  • WhatsApp-Image-2024-04-24-at-09.24.00
  • NP_resum-primera-jornada-del-Pla-de-Cultura-i-Educacio_3
  • PCE-Banner-1920x1080-01
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat