Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Olot inicia la revisió del mapa de capacitat acústica de la ciutat

Coincidint amb la Setmana sense soroll, l’Ajuntament d’Olot comença els treballs per actualitzar aquest instrument per a la gestió ambiental acústica de la ciutat. Paral·lelament, la Policia Municipal porta a terme una campanya de control del soroll de motocicletes i ciclomotors.

25 d'abril de 2024


Aquesta setmana se celebra la Setmana sense soroll. Del 22 al 28 d’abril i amb el lema “Gaudeix el silenci”, s’han previst diferents iniciatives per tal de posar en valor les mesures permanents, actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica de l’entorn arreu de Catalunya.

Coincidint amb aquesta efemèride, l’Ajuntament d’Olot inicia el procés per a la renovació del mapa de capacitat acústica de la ciutat. Tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa amb la col·laboració de l’Àrea d’Urbanisme valoraran les possibles modificacions urbanístiques definides en el planejament des de l’última revisió d’aquest document que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

L’actualització del mapa de capacitat acústica respon a la voluntat de posar al dia aquest document, d’acord amb els canvis experimentats per la ciutat. Per a portar-lo a terme, i tal com es va fer en l’anterior ocasió, es consultarà la proposta de mapa de capacitat acústica elaborada per la Generalitat, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o la figura de planejament urbanística aprovada o en procés d’elaboració, per determinar els usos del sòl vigents o planificats a més de la informació sobre activitats, equipaments i queixes per soroll.

La zonificació acústica del terme municipal haurà de tenir en compte les àrees urbanitzades, els nous desenvolupaments urbanístics, els sectors del territori afectats per sistemes generals d’infraestructures de transport, o altres equipaments públics que ho reclamin, i els espais d’interès natural que gaudeixin o demanin una protecció especial contra la contaminació acústica. Cap punt del territori no pot pertànyer simultàniament a dos tipus de zones acústiques diferents.

La informació recollida servirà per definir les zones de sensibilitat acústica, que consisteixen en l’agrupació de les parts del territori amb la mateixa capacitat acústica, d’acord amb les zones acústiques següents

 • Zona de sensibilitat acústica alta (A)
 • Zona de sensibilitat acústica moderada (B)
 • Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
 • Zones de soroll
 • Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)
 • Zones acústiques de regim especial (ZARE)

Mentre avança la renovació del mapa de capacitat acústica d’Olot, l’Ajuntament impulsa accions per tal de reduir l’impacte sonor a la ciutat. En aquest sentit, per exemple, s’han acordat mesures amb les entitats que fan ús del recinte firal (des de fer canvis a l’entrada i sortida de les activitats que s’hi celebren, reduir l’horari de la música...) per mitigar la sortida de soroll del recinte, entre altres.

 

Campanya de control de sorolls de motocicletes i ciclomotors

La Policia Municipal d’Olot està realitzant una campanya de controls del soroll de motocicletes i ciclomotors. Els agents aturen els conductors per comprovar que la documentació sigui correcta i verificar l’estat del vehicle.

Els controls es realitzen a diferents punts la ciutat amb l’objectiu de comprovar que el nivell de soroll de motos i ciclomotors és el permès per normativa. En cas de detectar un vehicle amb un soroll excessiu que es pugui atribuir a alguna manipulació o deteriorament dels mecanismes silenciadors, quedarà denunciat per infracció a la normativa. S’ofereix al conductor d’acompanyar-lo fins a la ITV per passar una inspecció especifica per aquest motiu. Un cop a l’estació, si el resultat de la inspecció és  desfavorable el vehicle queda denunciat per infracció a la normativa i immobilitzat fins haver reparat la deficiència.

Durant l’any passat, la Policia Municipal va interposar 34 denúncies; 29 van ser per circular sense el dispositiu silenciador d’explosions o amb el silenciador incomplert, inadequat o deteriorat, o expulsant els gasos del motor a través d’un tub ressonador mentre que les 5 restant es van aixecar per circular amb uns nivells d’emissió de sorolls o de gasos o fums per damunt dels límits reglamentaris.

 

 

 • F_7_
 • S_3_
 • F_3_
 • S_4_

  + 2

 • F_2_
 • S_1_
 • Olot | Campanya Sense Soroll
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat