Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Olot amb el Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia

Unes 30 persones han participat en la lectura del manifest que s'ha portat a terme a les 12 h del migdia amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia 2024, elaborat pel Departament d’Igualtat i Feminismes i la Comissió de Coordinació del ConsellNacional LGBTI de Catalunya que s'ha portat a terme davant de l'Ajuntament d'Olot.

17 de maig de 2024


A continuació es detalla el manifest:


Com cada 17 de maig, commemorem el Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia, coincidint amb la data en què, ara fa trenta-quatre anys, l’Organització Mundial de la Salut va retirar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Aquest fet va suposar que l’orientació sexual de les persones deixés d’estar patologitzada i esdevingués una fita en la lluita contra els estigmes, els prejudicis i les violències exercides contra les dones lesbianes, bisexuals i trans* els homes gais, bisexuals i trans*, les persones no-binàries i queer, i totes les persones que vivim en els marges de la norma heteropatriarcal. Malauradament, en molts països del món l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere de les persones continua sent criminalitzada i castigada amb penes de presó, tortures o, fins i tot, amb la mort, i en altres indrets és perseguida socialment.

És evident que durant els darrers anys hem fet passos endavant en l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure de discriminacions. Malgrat tot, l’LGBTI-fòbia continua present en molts àmbits de la societat catalana i atempta contra els drets de les persones LGBTI, especialment els de les persones trans*. També assistim a una presència creixent dels discursos d’odi, alimentats per l’extrema dreta i els grups ultraconservadors i antigènere, que tenen com a objectiu abolir els drets i les llibertats assolits al llarg dels anys, gràcies a les lluites i mobilitzacions del moviment associatiu LGBTI+.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats del col·lectiu LGBTI+ s’adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d’injustícia i de violència envers les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, de forma reactiva, però també i més profundament de forma preventiva.

Per això, des del Consell Nacional LGBTI demanem que la societat civil i els poders públics treballem de manera conjunta per impulsar el marc normatiu en matèria LGBTI+ del nostre país, que és ampli i afecta els diferents àmbits socials, per avançar en aspectes com ara:


¿ La modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per tal d’actualitzar-ne els continguts i adaptar-la als reptes actuals.
¿ L’aprovació de la Llei integral de reconeixmenent del dret a la identitat i expressió de gènere, la llei trans* catalana, que té com a objectiu enfortir els drets de les persones trans*.
¿ La millora de l’accés de les dones lesbianes i bisexuals i dels homes trans* a les
tècniques de reproducció assistida en la salut pública.
¿ La garantia del compliment del nou decret d’educació, en el qual s’exigeix la incorporació de la perspectiva de gènere i LGBTI en el currículum català de totes les etapes i, per tant, esdevé una mesura important de prevenció de violències i discriminacions futures.
¿ El treball continuat per facilitar el desplegament de polítiques públiques amb una perspectiva LGBTI de caràcter interseccional a partir d’un treball conjunt interdepartamental.
Perquè, a mesura que les normatives d’igualtat es fan efectives, s’ofereixen recursos i es posen en marxa serveis especialitzats per denunciar qualsevol vulneració dels drets, augmenta la consciència col·lectiva sobre l’opressió que patim per qüestions de gènere, milloren les nostres vides i afloren situacions de discriminació i violència que abans quedaven invisibilitzades i, per tant, impunes.

Amb motiu d’aquesta jornada condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d’hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, trans*, intersexuals i queer; apostem pel reconeixement de la diversitat i l’equitat entre totes les persones en una societat democràtica i plural, i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius, i a tota la societat civil per erradicar qualsevol mena de discriminació i violència i la seva prevenció profunda per defensar uns drets que s’han d’exercir i garantir de manera col·lectiva.

 

 

  • L_1_
  • L_2_
  • L_4_
  • L_6_

    + 2

  • L_5_
  • L_3_
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat