Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Finalitza amb exit la primera fase del projecte pilot ltineraris Educatius Personalitzats

S'ha treballat amb quatre escales que han testat una eina que ha de servir per analitzar individualment les experiencies educatives de cada alumne tora de l'escola i, posteriorment, poder aferir un tractament personalitzat a cada infant. L'objectiu final és donar informació i eines als tutors per identificar que es pot fer en cada cas per donar igualtat d'oportunitats als infants i coneixer millar l'alumnat de cada aula.

27 de maig de 2024


Quatre escoles d'Olot i la Vall d'en Bas han participat en la primera fase del projecte pilot ltineraris Educatius Personalitzats, un projecte que pretén analitzar l'activitat de fora l'escola de l'alumnat per tenir-ne un coneixement, vetllar per tal que tot l'alumnat tingui una qualitat educativa similar i poder oferir un tractament personalitzat a cada infant.

L'objectiu final del projecte és donar informació i eines als tutors per identificar qué es pot fer en cada cas per tal de garantir una igualtat d'oportunitats a aquelIs infants que es troben en situació de desigualtat, vulnerabilitat o risc d'exclusió social; així com detectar casos en qué hi pugui haver una sobrecarrega d'extraescolars.

Els IEP tenen en compte totes les activitats extraescolars que fan els alumnes i les seves interaccions amb els diferents equipaments de la ciutat. En aquesta analisi, s'hi recullen tres punts: el que fa cada infant i li agrada, el que fa i no li agrada, i el que no fa i li agradaría fer. Mestres i alumnes han fet una valoració molt positiva d'aquesta primera fase de treball. Mitjanc;ant dues eines, el Mesograma Educatiu i l'eina Ecologies Personals d'Aprenentatge [EPA], es dibuixa una imatge visual i individual del que fa cada alumne tora de l'horari escolar.

Amb aquesta analisi es crea una fitxa individual de l'alumne, a partir de la qual els tutors obtenen una informació per treballar a l'aula i a les reunions amb les famílies. Els mestres participants en aquesta fase pilot han manifestat que és una eina molt útil per detectar aquells alumnes que no tenen cap experiencia educativa fora de l'escola, un coneixement de gran rellevancia si es vol garantir que tots els infants tinguin experiències educatives de qualitat més enlla de les que es fan a l'escola. També ofereix una informació global del grup de classe i, si es portés a terme a tot el centre, s'obtindria una visió de com l'escola en qüestió es connecta amb la ciutat i els seus serveis i equipaments.

En aquesta primera fase pilot hi han participat quatre escoles: l'Escola Verntallat de la Vall d'en Bas, l'lnstitut Escola Greda, l'Escola Pla de Dalt i l'Escola Pia d'Olot. La fase pilot s'ha recollit en un vídeo explicatiu del procés que es pot veure al canal de Youtube d'Olot Educació.

 

Les dues eines deis IEP: Ecologies Personals d'Aprenentatge i el Mesograma Educatiu

L'EPA, Ecologies Personals d'Aprenentatge, és una eina creada des de la Universitat de Girona. Es tracta d'un exercici agil i visual per dur a terme a l'aula. En un full en blanc, els infants hi col·loquen uns adhesius de diferents colors on hi han escrit previament l'activitat de fora de l'escola. Els colors deis adhesius diferencien entre si els agrada o no l'activitat, i si la fan o no. A més, la col·locació damunt del paper també és important: si esta molt a prop del centre indica que aquella activitat té una gran importancia per a l'infant, i viceversa. Cada infant posa sobre el full tot allo que fa fora de l'escola i també s'hi inclouen els suports i els equipaments que es relacionen amb cada activitat.

El Mesograma Educatiu, per la seva banda, és una eina que permet fer una radiografia al voltant de les relacions que té l'escola. A través d'un diagrama se situen agents, oportunitats i recursos socials i comunitaris amb els quals l'escola interactua, per tal de saber quines relacions té l'escola amb el seu entorn i si cal millorar-les.

 

L'origen del projecte

Els temps i espais educatius ja no es poden reduir només a l'ambit escolar. "Hi ha tota una serie d'aprenentatges en la vida que esdevenen en diferents entorns: en les extraescolars, en activitats de lleure, en el temps en família o en l'ús d'equipaments culturals. 1 aquí hi ha diferencies entre els infants que poden provocar certs desavantatges", afirma Montse Riera, técnica d'educació de l'Ajuntament d'Olot.

Al final de l'etapa d'educació primaria, poden arribar a haver-hi unes sis mil hores de diferencia entre un alumne que durant la seva escolarització ha fet extraescolars i activitats de lleure amb un altre que no hi ha tingut accés.

Per aixo, aquesta iniciativa posa sobre la taula la importancia de fer entrar a les escoles tot allo que l'infant fa fora de l'aula. Aquest projecte sorgeix de la idea de desplegar una de les línies d'actuació del Pla Estrateqic d'Educació 360 d'Olot: la de la personalització deis aprenentatges. La voluntat principal és trobar la manera d'integrar tot el que passa fora de l'escola, com ho poden coneixer els mestres i com es pot incorporar en l'acció tutorial.

El projecte s'ha impulsat des de l'Area de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot i des de l'Area d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. A més, ha comptat amb la participació de l'lnstitut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona, els Moviments de Renovació Pedagógica i amb l'Alianc;:a Educació 360 de les comarques gironines. Finalment, també ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

 

 

  • DSC01815
  • DSC01843
  • DSC02054
  • DSC01838
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat