Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Ajuts per a la reducció de la taxa d'escombraries per a famílies vulnerables

Des de l'1 de juny i fins al 30 del mateix mes està obert el termini per poder presentar les sol·licituds.

28 de maig de 2024


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat les bases per a les sol·licituds de la reducció de la taxa d’escombraries i clavegueram per a famílies en situació de vulnerabilitat.

A partir de l’1 de juny i fins al 30 del mateix mes estarà obert el termini per poder presentar les sol·licituds.

Aquestes ajudes es dirigeixen als nuclis familiars que visquin en un habitatge de lloguer i que es trobin en una situació econòmica desfavorida degut a un baix nivell d’ingressos o altres indicadors de vulnerabilitat econòmica. En aquest sentit, la reducció de la taxa de recollida d’escombraries i de clavegueram pot arribar fins a un màxim del 95% de l’import.

Podran ser beneficiaris d’aquesta ajuda els veïns i veïnes que estiguin empadronats en un habitatge de la ciutat que no superi els 55.000 euros de valor cadastral i en què els ingressos de la unitat de convivència no superin els 15.876 € anuals.

La persona sol·licitant així com els membres de la unitat de convivència han de ser arrendataris de l’habitatge, hi han d’estar empadronats i en el contracte de lloguer hi ha de constar expressament la repercussió de la taxa de recollida i tractament de les escombraries per part del propietari/ària. D’altra banda, per poder tramitar la sol·licitud, cal estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.

En aquest sentit, a l’hora de fer la petició, és necessari acompanyar-la amb tot un seguit de documents acreditatius com l’original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar, l’original i còpia del carnet de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari així com el certificat de discapacitat.

En tots els casos les sol·licituds es poden presentar de l’1 al 30 de juny de 2024 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) situada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Olot en horari de dilluns a dijous, de 8 a 17.30 h o els divendres de 8 a 14 h, ininterrompudament. Cal demanar cita prèvia a través de citaprevia.olot.cat o trucant al telèfon 972 27 91 01. Des de l’OAC se’ls assessorarà i acompanyarà a l’hora de fer els tràmits.  

 

 

  • zero-waste-concept-composition
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat