Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Olot aprova la suspensió de noves llicències comercials al Nucli Antic

La mesura -que publica el BOP d’aquest dilluns 1 de juliol- afecta a l’àmbit d’actuació del PIAM del Nucli Antic. S’inicia, així, el procés per a l’elaboració d’un Pla que determini els usos i garanteixi la diversitat del comerç en aquest espai del centre de la ciutat d’Olot.

1 de juliol de 2024


El Butlletí Oficial de la Província (BOP) d’aquest dilluns 1 de juliol publica la suspensió d’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions per la instal·lació o ampliació d’activitats que es vulguin implantar en l’àmbit del Nucli Antic d’Olot, determinat pel Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM).

En el marc dels treballs per a la regeneració del Nucli Antic d'Olot i a partir de la diagnosi participada i proposta d'accions del PIAM es creu necessari iniciar els treballs d'un inventari de plantes baixes i locals al Nucli Antic que reculli les seves característiques físiques i d'accessibilitat. L'objectiu principal és prevenir l’atorgament de llicències amb règim de comunicat que després no puguin ajustar-se als requeriments físics i d'accessibilitat de les llicències d'activitat.

D'altra banda, i a partir de la diagnosi del PIAM i d'altres documents d’anàlisi del sector comercial al Nucli Antic, es veu necessari una estratègia que reguli a través d'un Pla d'Usos, les activitats econòmiques, determinant quins usos no són compatibles amb l’ús residencial dels edificis i quines cal limitar per tal d'evitar el monocultiu comercial i l'empobriment de la qualitat de l'oferta i la pèrdua en la diversitat comercial necessària per a garantir el comerç de proximitat i qualitat de vida al Nucli Antic.

L'elaboració d'aquest inventari de locals en planta baixa, així com la del Pla d'Usos del Nucli Antic han de contribuir a poder actuar de forma estratègica i preventiva en la regeneració dels espais comercials, veïnals  i relacionals com són les plantes baixes del Nucli Antic.

Per la qual cosa, i atès el que estableix l’article 73.1 de la Llei d’Urbanisme, la Junta de Govern Local ha acordat aquest dijous 27 de juny suspendre l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats que es vulguin implantar en tot l’àmbit d’actuació del PIAM del Nucli Antic d’Olot.

Aquesta regulació -que s’estableix pel termini d’un any-, afecta, d’oest a est, l’espai comprès entre la plaça Rector Ferrer fins a la Ronda Sant Bernat; el carrer Escultor Llimona i la plaça de La Lliça. De nord a sud, inclou els carrers des de la plaça de les Monges i el carrer Esgleiers i Sant Bernat fins al carrer Bisbe Lorenzana i la plaça de l’Onze de Setembre.

Després de la publicació en el BOP, l’Ajuntament d’Olot informarà dels acords que entren en vigor i del plànol que delimita l’àmbit afectat per la suspensió a través del tauler d’edictes i els diferents mitjans de difusió.

 

 

  • L_3_
  • L_2_
  • L_1_
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat