Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM SEGON TEXT REFÓS DE LA DELIMITACIÓ I ORDENACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ DISCONTINU P.A. 09.05 CARRER SANT CRISTÒFOR – PONT DE SANTA MAGDALENA

01 MODIFICACIONS POUM

Tipus

POSTERIOR POUM 2003

Estat

En tràmit

Número expedient

MPOUMN-56 (UPL1 2020000012)

En tràmit

Es gestió urb.

No

Altres plans

No

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat