Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Més contenidors i més freqüència de recollida per al nou contracte del servei de residus

L’Ajuntament d’Olot aprova el plec de clàusules administratives i les prescripcions tècniques per a la nova concessió. L’objectiu és augmentar el reciclatge, incrementant els serveis i adaptant la recollida a les noves necessitats de la ciutat.

23 de desembre de 2021


El ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest dijous 23 de desembre ha aprovat el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la concessió per a la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària amb el vot favorable de l’equip de govern (Junts), l’abstenció d’ERC i el vot contrari del PSC i la CUP. La nova concessió, amb una durada prevista de 8 anys i possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, té un valor estimat de 37.406.030,76 euros. Prioritza el mínim impacte ambiental, amb una maquinària, sistema i adopció de tecnologies més netes  amb la voluntat d’incrementar la recollida selectiva i millorar la prestació d’aquest servei.

La nova concessió, que segueix el model del Pla de Gestió de Residus Municipals de la Garrotxa, respon a l’objectiu d’atendre els canvis i les necessitats de la ciutat evolucionant cap a un nou model que apropa el contenidor de paper i cartó, augmenta la freqüència de recollides, vehicles i amb un increment de personal que permetrà crear dues noves rutes per donar major sortida a la recollida de residus d’Olot.

Una de les principals novetats del nou contracte és que s’apropa la recollida del paper i cartró a tots els espais. Això farà que a totes les àrees de proximitat, a més de trobar-hi els contenidors de fracció orgànica, envasos lleugers i rebuig, també s’hi incorpori el de paper i cartó. Pel que fa al vidre, els contenidors d’aquesta matèria també es situaran a 1 de cada 3 àrees de proximitat.  

L’altra novetat de la nova concessió és una major freqüència de la recollida, sobretot pel que fa a envasos lleugers. A partir d’ara els contenidors d’aquest material es buidaran 3 dies a la setmana en lloc dels 2 actuals.

Actualment la ciutat compta amb un total de 2.434 contenidors repartits en més de 700 àrees de proximitat que es condicionaran de nou per millorar el seu estat actual i implementar un nova tapa gris al contenidor de rebuig i dotar de més capacitat els de fracció orgànica. També hi haurà un nou sistema de neteja dels contenidors que, més enllà de netejar-los per dins, tal com es fa actualment per evitar problemes de salubritat i males olors, permetrà també netejar-los per fora. Es una petició ciutadana que s’incorpora al nou contracte i ajudarà a tenir en millor condicions les zones de proximitat.

Pel que fa al servei de neteja també s’aposta per més flexibilitat, sostenibilitat i millora de la qualitat, renovació de la maquinària i reconfiguració dels sectors per donar major resposta a les necessitats de la ciutat i adaptades a l’ús de la via publica. 

A més del plec de clàusules administratives i les prescripcions tècniques del nou plec, en el Ple també s’ha aprovat (amb l’abstenció de la CUP i vot favorable de la resta de grups) la pròrroga del servei de recollida i tractament de residus i neteja viària a partir del proper 1 de gener per un termini de 8 mesos.

Nou pas per a la construcció d’una nova promoció d’habitatges

Un altra dels punts de l’ordre del dia d’aquest dijous ha estat la proposta de convenis urbanístics al sector de Sant Cristòfol. En el ple d’aquest desembre, l’Ajuntament ha aprovat (vot favorable de l’equip de govern i abstenció de la resta de grups) els acords amb la propietat de les finques on es preveu la construcció d’una promoció d’habitatges de protecció oficial. En total s’afecten un total de 8 finques, situades al carrer Sant Cristòfor 12-14-16-18-24 i 26, a més del camí de la Creu 8 i 10. A més de les que ja disposa en propietat l’Ajuntament i l’Incasòl, la resta corresponen a 6 propietats privades amb les que l’Ajuntament d’Olot està ultimant acords per poder avançar en les obres per a la construcció d’una promoció de 87 habitatges en aquest sector de la ciutat.

El ple d’aquest dijous també ha autoritzat -amb la unanimitat dels grups- l’acord del recàrrec de l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats de forma permanent. L’Ajuntament d’Olot ha fet arribar 464 cartes als propietaris d’habitatges que consten com a buits per tal que puguin indicar quina és la seva situació i així evitar possibles recàrrecs. Les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament d’Olot preveuen un recàrrec del 50% de l’IBI per als immobles que es troben desocupats de forma permanent.

En el plenari d’aquest desembre també s’ha aprovat per unanimitat el nou conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Fa referència a la gestió dels ajuts per a la rehabilitació residencial de la Generalitat de Catalunya en el marc del pla estatal per a la recuperació i impuls davant la crisi de la COVID-19 Next Generation EU. Aquest projectes Next Generation tenen per objectiu que els habitatges redueixin un 30% el consum d’energia no renovable i també busquen una reducció de la demanda del 35% en refrigeració i calefacció. Volen ser un instrument per impulsar la rehabilitació energètica però també una eina per cobrir la rehabilitació, millora de l’accessibilitat i conservació dels immobles.

Gestionats per l’Oficina Local d’Habitatge, el conveni preveu subvencions directament relacionades amb la reducció del consum energètic que van del 40% si la reducció és superior al 30% o fins la 80% en cas que la disminució sigui superior al 60%. També es contemplen ajudes del 100% del cost en cas de persones o famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat. Per poder-hi accedir, cal apostar per una reducció del consum energètic del 30% i el màxim subvencionable serà 7.500 € per habitatge amb una inversió mínima de 1.000 € per immoble.

Nova seu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i l’Oficina d’Habitatge

 

L’últim ple d’aquest 2021 també ha aprovat l’adquisició del local situat als números 6 i 8 del Passeig Ramon Guillamet per a la millora de l’atenció ciutadana municipal (amb el vot contrari del PSC i favorable de la resta de grups). Per posar al dia les instal·lacions i oferir una millor atenció a les persones que requereixen dels Serveis Municipals s’adquireix un espai de 520m2 de superfície per ubicar-hi l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i l’Oficina d’Habitatge.

 

En l’últim any (de novembre de 2020 i a novembre de 2021), l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot ha atès 23.625 persones que han realitzat 25.835 tràmits (representa una mitjana de 1.795 persones ateses cada mes i 85 al dia). A aquestes dades cal afegir-hi les atencions fetes per campanyes especifiques que s’han hagut de realitzar en altres espais. Pel que fa a l’Oficina Local d’Habitatge durant l’any 2020 ha realitzat 25.704 atencions, 1.112 més que al 2019 i 2.761 més que al 2018.


Un nou ple telemàtic 

A causa de l’increment de casos i de l’ampliació de les mesures per a la contenció de la COVID a Catalunya, el darrer ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest 2021 s’ha fet de forma telemàtica. L’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals (vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat, abstenció d’ERC i la CUP i vot en contra de la CUP), la modificació de crèdit número 4 del Pressupost de 2021 (ha tingut el vot a favor de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de grups) han estat altres temes tractats al Ple. També la moció sobre el retorn a l’IVA reduït del 10% pel sector de les perruqueries, barberia i estètica s’ha aprovat per unanimitat i la moció de l’Associació de Municipis per la Independència per donar suport al model d’escola i llengua catalana ha rebut l’abstenció del PSC i el vot favorable de la resta de formacions.

La sessió ha començat amb la presa de possessió de Jordi Gasulla Flavià, que s’ha incorporat com a regidor de la CUP i ha finalitzat amb la renúncia al càrrec, per motiu personals, de la regidora d'Ocupació i Formació Professionalitzadora, Gemma Pujolar Busquets, de JuntsxCat.

Si voleu recuperar el debat de la sessió cliqueu aquí.

  • PleAjuntamentOlot_23122021_
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat