Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

El Pressupost de 2023: inici de la renovació de barris i de la piscina municipal coberta

Els Comptes que s’han aprovat en el plenari d’aquest dijous suposen un ajustament de les partides per mantenir serveis i atendre els increments costos, com el de l’energia. Es destinen prop de 6M€ milions a inversions per continuar amb les millores als centres educatius i als projectes de dinamització comercial i d’estalvi energètic que s’han presentat a les convocatòries d’ajuts europeus Next Generation.

27 d'octubre de 2022


L’Ajuntament d’Olot ha aprovat en el ple d’aquest dijous 27 d’octubre el Pressupost de la Corporació per al 2023. Els comptes, que pugen a 43.835.485’88 €, representen un augment del 5’3% en relació amb el 2022 i han comptat amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat i el vot contrari de la resta de grups. Un Pressupost que s’han elaborat en un context molt complicat per la situació econòmica que afecta a les famílies, a les empreses i també a les Administracions: marcat per l’increment del preu de l’energia i amb la voluntat de mantenir tots els serveis que s’ofereixen a la ciutadania.

El Pressupost de 2023 compta amb totes les partides, però s’han ajustat entre un 5% i un 10%, les despeses de les Àrees, excepte Educació i Serveis Socials. De cara a l’any que ve es destinen 3.596.064’35€ a temes educatius, el que significa 96.688,16 € (2’7%) més que aquest 2022 i 1.898.117’66€ al Consorci d’Acció Social, 220.000€ (13’11%) més que l’exercici que estem a punt de tancar.

Pel que fa al capítol d’inversions, s’hi destinen pràcticament 6 M€ (5.902.954,53€, gairebé el mateix que aquest 2022) i preveu una part important per a les Actuacions als Barris. Es tracta, en total, de 2.428.590,10€ que inclouen des de la millora dels paviments, la renovació de les voreres, parcs urbans, als PIAMS o projectes de renovació dels barris. A Montolivet s’inicia la posada al dia dels barris.

Una altra de les prioritats que ja s’ha començat aquest 2022 però que es continuarà amb el 2023 és l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic. Aquest any s’han portat a terme els treballs per al nou col·lector de Bonavista, ara s’està realitzant el del carrer dels Sastres i Sant Roc i es continuarà per altres actuacions per combatre els efectes del canvi climàtic amb la millora del clavegueram, com el del carrer Andrea.

La Piscina Municipal Coberta és l’altra prioritat de 2023. El Pressupost preveu 750.000€ per a la piscina amb la voluntat que l’any que ve avanci en la seva construcció.

Un altre dels compromisos de mandat és la inversió en centres educatius. Per l’any que ve, es reserven 200.000€ per als nous vestidors de l’INS Garrotxa que la Generalitat ha de començar a construir després del compromís de l’Ajuntament d’assumir una part del pressupost perquè puguin ser una realitat ben aviat.

El 2023 serà també l’any en què es podran tirar endavant projectes presentats a les convocatòries d’ajuts NEXT GENERATION. En total s’hi destinen 1.938.364,43€. El projecte amb la partida més elevada (863.550 €) és el de transformació del centre amb la dinamització comercial. Però també dins d’aquest apartat, s’hi inclouen la resta d’actuacions per a les que s’han presentat sol·licituds a les convocatòries d’ajuts Next Generation i que han de permetre una nova fase de reforma de la residència Sant Jaume, la millora de la climatització de la residència Montsacopa, la centralització de la instal·lació de fred de la Plaça Mercat i la reforma de la coberta i la col·locació de plaques fotovoltaiques als pavellons. 

Si a aquestes accions s’hi afegeixen les partides previstes actualment d’estalvi energètic i actuacions enllumenat, els aspectes relacionats amb l’energia i l’eficiència energètica supera el milió d’euros: 1.047.440,78€.

El Pressupost de 2023 també contempla una partida de 100.000€ perquè la ciutat pugui entrar a formar part del sistema tarifari integrat i preveu, entre altres accions, l’inici de la construcció d’habitatge a Sant Cristòfol, la promoció més important que ha tingut la ciutat en habitatge públic, els treballs de reforma de la Providència per part de la Fundació La Fageda per situar-hi l’escola de noves oportunitats Noima. La nova oficina del SOC a la ciutat a l’antic parc de bombers de les Mates i el CAP de Sant Miquel són altres equipaments impulsats per la Generalitat i que aquest 2023 han d’avançar en la seva construcció. 

 

L’increment de l’IAE a les grans superfícies i la taxa d’ocupació de la via pública per a la instal·lació de caixers automàtics, novetats de les Ordenances Fiscals

Una de les novetats de les Ordenances Fiscals de 2023 és l’increment de l’IAE que s’aplica a les grans superfícies. S’ha creat un nou índex de situació “Zona amb qualificació urbanística d’activitats econòmiques comercials” que representa un augment del 15%. Per exemple, una superfície que l’any 2022 ha pagat 1.183,32€, al 2023 suposarà 1.365,09€ i una altra que al 2022 li ha representat 24.884,10€ al 2023 serà de 28.706,61€.

Un altre increment que s’incorpora afecta a la taxa per ocupació o aprofitament de la via pública a la instal·lació de caixers automàtics. De 488,50€ que els bancs i caixes han pagat durant el 2022 es passa a 950€ per caixer, el que representa un increment 94,47%.

Tot i la voluntat de mantenir impostos, l’increment dels contracte en un 10% d’IPC, el compliment de les obligacions legals introduïdes pels canvis normatius aprovats pel Congrés i dels consum d’energia (1.816.500€ a consums energètics per a 2023, 400.800€ més que al 2022) obliguen a l’Ajuntament a repercutir-ne una part. El Consistori assumeix dues terceres part d’aquest cost i s’estableix un augment del 3’5% de l’IBI per al 2022. En aquest sentit, el rebut mitjà de 407,43€ passarà a 421,69€ (afecta 7.000 rebuts) i el mes reduït: de 53,63€ passarà a 55,50€ (inclou 10.000 rebuts).

Pel que fa al rebut de les escombraries, l’augment s’acorda en un 6%, també un terç del cost real de la despesa. L’increment suposarà 10’20€ any (0,85€ mes) el rebut mitjà de 170€ (per tant passarà a 180,20€). L’Ajuntament es fa càrrec de 371.623,23€ per no repercutir l’increment a la ciutadania del servei de recollida i tractament de residus de cara al 2023 i s’afegeix 234.197,64€ de 2022.

Pel que fa a les bonificacions, se n’incorpora una del 95% de l’impost de construcció a les actuacions de millora o rehabilitació d’edificis, locals o habitatges objecte del programa1  (RD 853/2021, 5 d’octubre pel que es regulen els programes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència). També es modifiquen dues bonificacions per temes energètics: 50% de la quota de l'impost de construccions i instal·lacions d'obres en les que afegeixin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum, en els edificis on no sigui de compliment obligat implantar-ne segons normativa vigent i la bonificació per ampliacions o reformes tema aïllaments (façanes, parets, mitgeres...) serà també del 50%.

Cada any, l’Ajuntament d’Olot retorna a la ciutadania un total de 700.000€ amb reducció d’impostos i bonificacions. L’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals del 2023 ha tingut el vot favorable de l’equip de govern (JuntsxCat), l’abstenció d’ERC i el vot en contra del PSC i la CUP.

El plenari d’aquest mes d’octubre també ha donat llum verda a la modificació de l’Ordenança de Preus Públics per al 2023 amb els vots a favor de l’equip de govern (JuntsxCat) i el grup del PSC i l’abstenció d’ERC i la CUP. Pel que fa al Pla Estratègic de

Subvencions de la Corporació per l’exercici 2023, ha quedat aprovat amb el vot favorable de l’equip de govern (JuntsxCat), amb el suport d’ERC, el vot contrari del PSC i l’abstenció de la CUP. D’altra banda, el plenari ha aprovat per unanimitat la modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olot.

El ple d’aquest mes d’octubre també ha inclòs altres punts com, per exemple, s’ha donat compte del nomenament d’Anna Descals com a nova representant municipal de la CUP dins del Consell Rector del Patronat de la Fundació de l’Antic Hospital Sant Jaume, en substitució de Raül Massanella així el personal eventual contractat per la Corporació (2 professionals) i l’informe trimestral sobre les factures anotades i no reconegudes de l’Ajuntament d’Olot a la fi del tercer trimestre de 2022.

Paral·lelament, el ple també ha donat compte de l’informe de la Tresoreria sobre el compliment de la Llei de Morositat i dels pagaments duts a terme durant el tercer trimestre de 2022. En concret, el període mitjà de pagaments de les factures des de la data de registre se situa en els 30,74 dies pel que fa a l’Ajuntament d’Olot i 26,65 a DinàmiG.

La sessió també ha convalidat la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa pel que fa a la delegació de competències per disposar d’un tècnic per a la prestació dels serveis en matèria de Joventut, i la convalidació del conveni de col·laboració amb aquesta entitat per a l’execució de les actuacions municipals del projecte Next Generation ‘La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent’.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat