Mitjançant el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pel fons Next Generation EU, s’han modernitzat les infraestructures d’arts escèniques i musicals del Teatre mitjançant l’adquisició i la instal·lació de cinc barres motoritzades, un projector làser de 13.000 lúmens i un sistema de seguiment i comunicacions en xarxa. També s’ha substituït el sistema de comunicació sense fil del Teatre Principal per un de més actual, s’han instal·lat equips retràctils anticaigudes accidentals, s’ha adquirit una nova taula de so i un nou sistema de control de so i s’ha posat en marxa la redacció del Pla de Director Escenotècnic.

Per altra banda, també s’han pres mesures per fer del Teatre un espai més sostenible, amb l’adquisició de material lumínic de tecnologia tipus LED per a les làmpades de l’escenari i de la Sala La Carbonera, una mesura que ajudarà a reduir el consum energètic i que farà del Teatre un edifici més respectuós amb el medi ambient.