Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Consorci d'Acció Social de La Garrotxa

El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és un organisme públic format per l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa que s'encarrega de gestionar els serveis socials arreu de la comarca de La Garrotxa.

 

Acció social fa referència al conjunt de serveis i actuacions orientades a millorar el benestar social de la ciutadania, promoure la igualtat d'oportunitats i contribuir a la cohesió social. Per això, des del Consorci d'Acció Social es porta a terme tota mena d'actuacions i accions d'informació, atenció, suport, i acompanyament a les persones, a les famílies i a les comunitats a través d'intervencions socials i comunitàries.

Paral·lelament, des d'aquesta entitat es treballa amb persones dependents i les seves respectives famílies quan la situació de pèrdua d'autonomia ho requereix. També s'encarrega d'acompanyar aquelles persones que treballen supervisant i fent-se càrrecs de persones en situació de dependència. Un altre àmbit d'actuació és en el cas d'infants i les seves famílies, ajudant i facilitant les relacions dins del marc familiar.

Amb una perspectiva més preventiva, un altre dels principals pilars de l'entitat és establir espais de relació entre les persones per tal que, conjuntament, potenciïn les seves oportunitats i puguin transformar el seu entorn quotidià.

 
 
 
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat