Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Cartografia Municipal

QUÈ ÉS LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 

 ______

L'Àrea d'Informació del Territori treballa des de l'any 1994 en la introducció i actualització continuada de la Cartografia del municipi d'Olot.

 


Aquesta és una tasca de gran utilitat per a la resta de Departaments de l'Ajuntament d'Olot, donada la necessitat de tenir constantment informació actualitzada de tot el que compon la ciutat, sigui per valorar situacions d'emergència o per a la ideació de nous projectes, elements constructius, situació d'equipaments municipals, mobiliari urbà, planejament i previsió de poda d'arbres, estudis de punts conflictius en la xarxa de sanejament o el padró d'entrades de vehicles, entre altres actuacions. 

 

 De manera resumida, es disposa de la següent informació:

 • Enllumenat: tipus de lluminària, quadres de llum i potències.
 • Mobiliari urbà: fonts, bancs, papereres, jocs infantils i monuments.
 • Vialitat: paviments, sentits de circulació, aparcaments, zones blaves, aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda, bici-carril o zones de càrrega i descàrrega.
 • Impostos: béns immobles, entrades de vehicles, tanques publicitàries o IAE.
 • Jardineria: arbres, jardineres, zones verdes i sistemes de rec.
 • Senyalització: senyals de trànsit i indicacions informatives.
 • Contenidors de deixalles.
 • Xarxa Local de punts de suport.
 • Xarxa de Transport Públic.
 • Xarxa de sanejament.
 • Planejament urbanístic i manteniment de llicències d'obres.
 • Xarxa d'aigua potable.
 • Xarxa de telefonia.
 • Xarxa d'electricitat.
 • Xarxa de semàfors.
 • Xarxa de gas.

 

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat