Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Les bases de dades

CARACTERÍSTIQUES DE LES BASES DE DADES

 ______

La cartografia corresponent al Terme Municipal d'Olot de què disposa l'Ajuntament està formada per la combinació de diverses bases de dades consultables. 

 

  • Base de dades de 675 hectàrees generades mitjançant restitució analítica i revisió de camp del vol realitzat en data 30/06/1999, amb les precisions pròpies de l'escala 1:500.
  • Base de dades de 1200 hectàrees (aprox.) generades mitjançant restitució analítica i revisió de camp del vol realitzat en data 06/09/1991 i actualitzat parcialment en data 22/11/1995, amb les precisions pròpies de l'escala 1:1000.
  • Base de dades 1035 hectàrees (aprox.) de base cartogràfica orientativa o de complement de la zona no urbana del Terme Municipal d'Olot que provenen de la segona edició de la cartografia digital a escala 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

 

Al mateix temps, des de l'Àrea d'informació del Territori de l'Ajuntament d'Olot s'ha completat aquestes bases cartogràfiques amb informació corresponent a les noves construccions i a elements d'interès municipal i serveis municipals.

Periòdicament, la cartografia municipal es va actualitzant amb els aixecaments topogràfics específics encarregats per l'Ajuntament d'Olot o un cop finalitzades determinades obres en zones urbanitzades de la ciutat.

 

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat