Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Policia Municipal d'Olot

La Policia Municipal d’Olot és un cos policial de naturalesa civil de servei públic, que té com a objectiu garantir la seguretat ciutadana i el lliure exercici de drets i llibertats de les persones.

 

FUNCIONS DE LA POLICIA MUNICIPAL D'OLOT 

______ 

En compliment de la legislació vigent, i específicament les Lleis 2/86, del 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del Sistema de seguretat pública de Catalunya i la Llei 10/1991,de 10 de juliol, de Les Policies Locals de Catalunya, les seves funcions bàsiques serien les següents:

 

 1. La protecció d’autoritats i edificis municipals.
 2. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al nucli urbà.
 3. Instruir atestats per accident de trànsit esdevinguts al nucli urbà.
 4. Exercir de Policia Administrativa, a fi de garantir el compliment de reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions.
 5. Exercir de Policia Judicial d’acord amb la normativa vigent.
 6. Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos.
 7. Col·laborar amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat autonòmics i de l’estat en la protecció de manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerits a fer-ho.
 8. Cooperar en la resolució de conflictes privats.
 9. Vigilar els espais públics
 10. Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant en l’execució dels plans de protecció civil.
 11. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.
 12. Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 13. Qualsevol altra funció de policia i seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat