Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Esports

L'Àrea d'Esports té com a tasca principal el desenvolupament de totes les polítiques esportives dins del municipi.

 

El principi general i bàsic pel qual es regeix l'ideari d'aquesta àrea és el de garantir la pràctica esportiva de qualitat a tota la població d'Olot. Per assolir aquest principi general s'han establert una sèrie d'eixos dins dels quals hi ha tots els programes i accions que són el motor de la política esportiva municipal.

           

EIX 1 | Esport en edat escolar

Promocionar l'activitat física i esportiva entre els infants i joves des d'un punt de vista formatiu i lúdic. Crear hàbits de neteja i de bon comportament. Treballar els valors de la solidaritat, tolerància i l'esport verd i saludable. Donar a conèixer noves pràctiques esportives. Fomentar la pràctica esportiva com a element de salut i com a factor de prevenció de l'obesitat.

 

Eix 2 | Esport i cohesió social

L'activitat esportiva en ella mateixa té un component important de cohesió social i si es parla de treball en grup o equip aquest component augmenta exponencialment. L'esport és una de les eines més democràtiques que existeixen i, al mateix temps, pot ajudar a fomentar valors bàsics i fonamentals per la nostra societat com són la solidaritat o la tolerància.

 

Eix 3. Esport, salut i família

L'objectiu principal és fer arribar la pràctica esportiva a tota la població adulta que no està federada i especialment a aquells segments més vulnerables i que, pels motius que siguin, tenen més difícil el seu accés.

Paral·lelament, l'exercici físic és una eina bàsica per la prevenció i tractament de determinades patologies que cada vegada tenen més presència a la nostra societat. 

 

Eix 4. Esport de competició

La ciutat d'Olot té un important teixit associatiu d'entitats esportives. Elles són les màximes responsables del desenvolupament de l'esport de competició o federat. La responsabilitat de l'Àrea d'Esports d'Olot es basa a donar suport a totes les entitats de la ciutat perquè puguin fer les seves activitats amb qualitat i garanties. El suport es concreta en diferents programes i en la cessió d'instal·lacions esportives municipals a cost molt reduït.

 

Eix 5. Gerència, administració i comunicació

Tots els programes i serveis que s'ofereixen disposen del suport de l'Àrea d'Esports perquè el funcionament orgànic sigui el correcte i marcat en els principis i estatuts de l'organització.

La gestió diària, l'atenció al públic així com l'elaboració dels pressupostos i la comunicació de les activitats, entre moltes altres, són elements bàsics per garantir el bon funcionament de qualsevol servei públic.

 

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat