Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Butlletins

BUTLLETÍ INFORMATIU

 

A través del butlletí informatiu podràs rebre periòdicament totes les notícies, l'agenda, els avisos SMS d'interès, la informació de les juntes de govern i els plens municipals de l'Ajuntament d'Olot.   

Si has perdut la teva contrasenya o vols gestionar les teves subscripcions només cal que cliquis en aquest enllaç.

 

Dona't d'alta 


  • Junta de Govern Local

  • Butlletí Setmanal

  • Ple Municipal

  • Temes de notificacions SMS als quals us podeu subscriure

  • * Camps obligatorisRESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
atencioalciutada@olot.cat
www.olot.cat

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18
dpd@olot.cat
www.olot.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Enviaments d’informació per correu electrònic.
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Exercici de les competències pròpies de l’Administració Local d’acord amb l’article 84.2 apartat k) de l’Estatut d’Autonomia, l’article 25 apartat l) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 66.3 apartat n) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Consentiment de l’interessat

DESTINATARIS
Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi..

DRETS DE LES PERSONES
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Actualització permanent de la base de dades en funció de les altes i les baixes.
RECLAMACIÓ
Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot: https://seu-e.cat/ca/web/olot

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat