Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Cita prèvia

 

Gestió de l'atenció ciutadana mitjançant cita prèvia


 

L’Ajuntament d’Olot posa a disposició de la ciutadania un sistema de gestió i reserva d’hores perquè els veïns i veïnes de la ciutat puguin ser atesos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana sense esperes i de forma àgil i senzilla.

La reserva d’hora mitjançant la cita prèvia està destinada a les persones físiques i se’n pot ús per als següents tràmits, entre d’altres:

 

  • Presentació d’instàncies i escrits
  • Padró
  • Comunicacions prèvies d’obres
  • Ocupacions de la via pública

 

Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració i els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic estan obligats a presentar els tràmits telemàticament a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

  • Oficina_Atencio_Ciutadana_Olot

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat