Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Eleccions catalanes 2024
Inici >

Diseño sin título (41).png

 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2024

El diumenge 12 de maig està previst que se celebrin Eleccions al Parlament de Catalunya. 

 

 

El dimarts dia 19 de març s’ha publicat el Decret de dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d’eleccions per al proper diumenge dia 12 de maig (DOGC núm.60/2024, de 18 de març).

 

Qui pot votar en aquestes eleccions:

Els electors residents i els electors residents absents que viuen a l'estranger. 

 

 • Els electors residents a Espanya poden votar a la mesa electoral o sol·licitar el vot per correu des d'Espanya. Si es troben temporalment a l'estranger, des del seu país de residència temporal, poden votar sol·licitant-ho als consolats.
 • Els espanyols residents-absents que viuen a l’estranger, des de l’Oficina del Cens Electoral enviarà d’ofici la documentació per al vot, sense necessitat de sol·licitud prèvia i podran votar per correu o dipositar el seu vot a l’urna que hi haurà en els llocs habilitats. Si es troben temporalment a Espanya podran votar per correu sol·licitant-ho en qualsevol oficina de Correos.

 

 

Calendari electoral


 

 • Data de tancament del cens: El dia 1 de gener de 2024
 • Exposició del cens electoral provisional: Del 25 de març a l’1 d’abril de 2024
 • Exposició de seccions, locals i meses electorals: Del 15 al 31 de març de 2024
 • Termini per a la sol·licitud d’exclusió de les còpies del cens electoral: Fins el dia 1 d’abril
 • Termini per a la sol·licitud del vot per correu: Del 19 de març al 2 de maig de 2024
 • Termini per a dipositar el vot per correu: No més tard del dia 9 de maig de 2024 (segons acord 99/2024 de la Junta Electoral Central)
 • Presentació de candidatures: Del 3 al 8 d’abril de 2024
 • Publicació de les candidatures presentades: Dia 10 d’abril de 2024
 • Termini per a la sol·licitud de vot accessible per a persones amb discapacitat visual: Fins al 15 d’abril
 • Publicació de les candidatures proclamades: Dia 16 d’abril de 2024
 • Sorteig de formació de les meses: Del 13 al 17 d’abril de 2024
 • Publicació dels locals i llocs públics per a la campanya: Del 20 de març al 3 d’abril de 2024
 • Campanya electoral: Del 26 d’abril (a les 00:00h) al 10 de maig de 2024
 • Eleccions: Diumenge dia 12 de maig de 2024

 

 

Vot accessible per a persones amb discapacitat visual


 

Les persones que per una discapacitat visual no puguin exercir el seu vot en la mesa de manera convencional, és a dir, no puguin escollir una papereta o col·locar-la dins el sobre corresponent, tenen dues opcions:

 • Vot assistit: Poden ser assistits per una persona de la seva confiança per exercir el dret de vot.
 • Vot accessible: El procediment de vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats, acompanyats d’una documentació complementària en sistema Braille que permet la identificació de l’opció de vot amb garanties d’autonomia i, per tant, el secret de sufragi.

Poden utilitzar el procediment de vot accessible les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l'ONCE.

 • S’ha de sol·licitar prèviament.
 • El termini comença el 19 de març i finalitza el 15 d'abril.
 • La sol·licitud es tramita a través del telèfon gratuït 900 500 912.

 

 

Cens electoral


 

El cens electoral s’ha tancat a data 1 de gener de 2024 i recull els moviments comunicats fins el dia 28 de desembre de 2023.

El cens va ser exposat del dia 25 de març al dia 1 d’abril, per tal que els electors poguessin consultar-lo i, si ho consideraven oportú, presentar reclamacions contra les seves dades censals a través dels ajuntaments, consolats o directament a les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral | C. de Cap de Creus 4-6, baixos, 17005 Girona. 

Només es van tenir en compte les reclamacions que feien referència a la rectificació d’errades en les dades personals, als canvis de domicili dins d’una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció malgrat tenir-ne el dret.

 

| Consulta el cens a l'OAC d'Olot 

Es pot consultar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot en horari d’atenció al públic: 

Adreça: Passeig del Bisbe Guillamet, 10, planta baixa

Elements: La persona interessada s’haurà d’identificar amb l’aportació del DNI o passaport o el permís de conduir.

 

| Consulta el cens a través dels sistemes telemàtics

La consulta també es podrà realitzar per mitjans informàtics, prèvia identificació de la persona interessada amb sistema Cl@ve o certificat digital o qualsevol certificat reconegut per l’Instituto Nacional de Estadística i accedint al següent enllaç:

Enllaç: https://sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesReclaEleWeb/0000475/presentacion

 

| Dubtes o consultes

Per a qualsevol consulta es pot enviar un correu electrònic a estadistica@olot.cat posant com a assumpte del correu electrònic 'Eleccions'.

 

 

 

Cercador col·legi electoral 


 

Introduïu l'adreça on esteu empadronats al següent cercador per saber quin és el vostre col·legi electoral a Olot. El resultat que es mostri serà correcte sempre que hàgiu estat empadronat/da a l'adreça fins a la data de tancament del cens electoral. 

Nom del carrer, avinguda, plaça, passatge:
Col·legi electoral:
Mapa del col·legi electoral:
| Cal introduir el nom de la via, sense introduir la tipologia de via urbana.

 

 

Sol·licitud d'exclusió de les còpies del cens electoral


 

La sol·licitud d’exclusió de les còpies del cens electoral és un tràmit que els electors poden realitzar en qualsevol moment i té caràcter permanent, si no es presenta una nova sol·licitud d’inclusió.

No obstant això, si no es vol rebre propaganda electoral en aquestes eleccions:

Termini sol·licitud: Fins el dia 1 d’abril.

Qui ho sol·liciti a partir del dia 2 d’abril tindrà efectes en properes eleccions.

 

Formes presentació imprès específic:

 

 

Composició meses electorals


 

D’acord amb l’article 26 de la Llei orgànica del règim electoral, la formació de les meses electorals és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona. El president i els dos vocals de cada mesa es designen per sorteig públic i per sistema aleatori entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la mesa corresponent. Es procedeix d’igual manera per tal de designar els suplents.

Les persones nomenades membres de la mesa rebran una notificació amb la designació. L’exercici del càrrec de membre de mesa electoral és de caràcter obligatori i tant els titulars com els suplents han d’assistir a la mesa electoral a les 8 del matí del dia de les eleccions.

Per a aquestes eleccions autonòmiques, Olot comptarà amb un total de 42 meses,  repartides en 20 locals electorals diferents (21 seccions censals), i s’han nomenat 378 persones, entre titulars i suplents.

 

| La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d’edat podrà manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. Si hi ha excusa, justificada documentalment, en el termini de set dies es pot presentar l’al·legació corresponent. Tant pel que fa a la renúncia com a l’al·legació es pot presentar de les següents formes:

 • De forma telemàtica mitjançant correu electrònic a: jez_olot@gencat.cat
 • Presencialment a: Plaça de Can Joanetes, 6, planta primera | Edifici Jutjats

Horari: laborables de dues a quatre de la tarda (de 14 a 16 hores)

Telèfon: 972276222

Fax: 972276211

 

 

 

Candidatures proclamades per a la circumscripció electoral de Girona


 

En el DOGC núm. 9143 de data 16/04/2024 es publiquen les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Girona per a aquestes eleccions.

 

Les candidatures proclamades són:

 1. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC)
 2. COMUNS SUMAR (COMUNS SUMAR)
 3. PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR (PP)
 4. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC / ESQUERRA)
 5. FRENTE OBRERO (FO)
 6. CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – DEFENSEM LA TERRA (CUP – DT)
 7. VOX (VOX)
 8. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
 9. PARTIT UNIVERS CATALÀ (P1C) NO PROCLAMADA
 10. ALIANÇA CATALANA (ALIANÇA.CAT)
 11. JUNTS + CARLES PUIGDEMONT PER CATALUNYA-JUNTS+ (CAT-JUNTS+)
 12. PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA)
 13. PER UN MÓN MES JUST (PUM+J)
 14. PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
 15. ALHORA (ALHORA)
 16. RECORTES CERO (RECORTES CERO)

 

| En aquest enllaç trobareu més informació.

 

 

 

 

Manual d'instruccions per als membres de mesa


 

El manual d’instruccions per als membres de mesa es pot descarregar a través d'aquest enllaç

 

En cas de no poder-vos descarregar el manual:

 1. Podeu enviar correu electrònic a estadistica@olot.cat i des de l’Ajuntament us farem arribar el manual en format PDF.
 2. Si no disposeu de mitjans informàtics i, per tant, necessiteu el manual en paper, podeu enviar la sol·licitud a estadistica@olot.cat, abans del dia 8 de maig i rebreu un correu electrònic informant del lloc i la data a partir de la qual podreu recollir el manual imprès en paper.

 

| Podeu accedir a més informació per als membres de mesa en el següent enllaç:

https://eleccionsparlament.gencat.cat/ca/meses-electorals/.

 

 

 

 

 

Resultats electorals


 

urna.jpg

 

 

 

 

Vot per correu


 

Diseño sin título (42).png

 

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat