Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Campanyes, programes i plans
Inici >

Revetlla de Sant Joan a Olot

Programes

Observacions

Per poder realitzar una foguera per la revetlla de Sant Joan 2023 és necessari disposar d’autorització.


 

Per aconseguir-la cal demanar una sol·licitud, mitjançant instància a l’Ajuntament d’Olot abans del 12 de juny.

Cal que la instància compti amb el document M0276-DO1, completat i signat per la persona responsable de l’associació o entitat.

 

És important que a la sol·licitud s’hi indiqui:

 • Que es disposa de persones responsables de vigilar la foguera i n’indiqueu el número al document.

A l’apartat Justificació, cal introduir el nom i el telèfon mòbil de les persones de contacte de la foguera.

Es recomana que siguin 3 persones mínim i cal que estiguin presents durant tota l’estona que la foguera estigui encesa.

 • Que es disposa de mitjans per poder apagar i extingir el foc en cas d’emergència. Un exemple és disposa d’una presa d’aigua propera amb una mànega connectada o extintors.

 

Una vegada rebuda la instància i el model, l’Ajuntament d’Olot s’encarregarà d’enviar-ho a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural d’Olot que s’encarregarà de donar el vistiplau a la ubicació de la foguera,  i es tramitarà l’autorització per part del Servei d’Agents Rurals, administració encarregada d’aquest àmbit i de les autoritzacions, que rebreu directament en cas que hagin aprovat la sol·licitud. També es rebrà un decret d’autorització de l’Ajuntament d’Olot, per fer ús de la via pública.

 

Important

Enguany, degut a la situació extrema de sequera i seguint les directrius del Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya, únicament s’acceptaran a tràmit les fogueres sol·licitades per col·lectius, associacions i entitats similars.

No s’autoritzaran les peticions de fogueres sol·licitades individualment per particulars.

 

MESURES DE SEGURETAT

Us adjuntem en el present correu també les normes i consells específics per les fogueres i també els consells per a la celebració d’unes revetlles segures.  

 

Recordar que:

 1. Cal l’autorització de l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament d’Olot per realitzar i celebrar la revetlla de Sant Joan a places i carrers de la ciutat.
 2. L’activitat ha d’estar controlada en tot moment.
 3. Els responsables de l’activitat han de disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol incidència trucant al 112.
 4. Abans d'encendre el foc, cal consultar el web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per conèixer si l’activitat ha estat suspesa per:

L’activació del nivell del Pla Alfa en nivell 2 o 3 a la comarca de la Garrotxa: La consulta del nivell de Pla Alfa existent a la zona es pot fer mitjançant l'adreça web http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ , mitjançant el telèfon del seu ajuntament, o el telèfon d'atenció ciutadana (012). El Pla Alfa s'actualitza cada dia a les 00:00 i les 09:30 h, hora oficial.

En cas d’activació del Pla Alfa nivell 2, el responsable de l’autorització sol·licitada ha de consultar al 012 o a la Policia Municipal d’Olot la viabilitat per a la realització de la foguera.

Perquè les condicions i l’estat de la vegetació així ho aconsellen.

Per l'adopció de mesures extraordinàries en aplicació de l'article 18 del Decret 64/1995.

 

| Els responsables o persona responsable de l’activitat ha de portar a sobre l'autorització durant tot el desenvolupament de l’activitat i ha de vetllar pel bon compliment de les normatives i indicacions.

| L’activitat s’ha de fer exclusivament el dia i l’hora esmentades a l’autorització.

 

Els Agents Rurals i la Policia Municipal d’Olot poden suspendre in situ l’autorització de realització de la foguera i prendre mesures complementàries per motius de seguretat, així com aturar les cremes quan les condicions meteorològiques ho aconsellin.

 

CONSELLS PER ALS PETARDS I COETS

L’Ordenança de Convivència i Via Pública aprovada per l'Ajuntament d'Olot comenta el següent referent a l'ús de material pirotècnic a la via i espais públics: 

 1. En relació a petards de la 3a categoria (veure taula a continuació), dins del cas urbà, queda
  prohibit l’ús d’articles de la 3a categoria, com ara: els petards, amb independència de la seva
  denominació i els voladors, qualsevol que sigui la seva denominació. En tot cas, s’han d’adoptar
  les precaucions necessàries per evitar danys a les persones o béns.
  Per la proximitat amb la massa forestal del nucli d’Olot, i per evitar riscos d’incendis forestals,
  es recomana no utilitzar coets (els petards que s’enlairen) de categoria 2 o 3 (distàncies de 8
  metres o més).
 2. No es pot fer ús de material pirotècnic a la via pública, fora de les revetlles de Sant Joan i
  Sant Pere, de les festes de barri i de celebracions esportives, culturals o socials rellevants, SENSE
  autorització municipal.
 3. Queda prohibit l’ús de material pirotècnic sobre bens i mobiliari, públic o privat, que puguin
  provocar qualsevol mena de dany.
 4. Respecteu el descans dels veïns i veïnes. El soroll dels petards pot generar molèsties als veïns i veïnes i generar malestar
  a animals, tant domèstics com salvatges.
 5. Consulteu les limitacions d'edat a l'hora d'adquirir petards i coets:

revetlla.png

 

Revetlla.jpg

 

 

Data inici

8 de juny de 2023

Data final

24 de juny de 2023
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat