Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Actualitat

Reordenació del trànsit al barri de Sant Miquel

Avui, dilluns 11de gener, han arrencat les obres per posar en marxa el projecte de pacificació del trànsit al barri de Sant Miquel. Acordat en el Consell del Barri en el marc del PIAM (Pla Integral d’Accions de Millora) aquests treballs suposaran la transformació d’alguns carrers a un únic sentit de circulació.

11 de gener de 2021


Avui, dilluns 11 de gener, s’han iniciat les obres de reordenació del trànsit al barri de Sant Miquel que duraran tres setmanes. Els treballs consistiran en la transformació a un únic sentit de circulació d’alguns carrers que actualment tenen dos sentits de circulació i la reurbanització del tram del carrer Jacint Verdaguer -entre l’avinguda Rei Jaume ll i el carrer Abat Racimir- per convertir-lo en plataforma única amb prioritat invertida, és a dir, amb preferència per als vianants.

L’actuació respon a les mesures aprovades pel Consell del Barri de Sant Miquel amb l’objectiu d’aconseguir:

- La disminució de la velocitat dels vehicles que circulen pels carrers de l’interior del barri.

- Que l’avinguda Rei Jaume II no sigui una via d’accés ràpid al centre de la ciutat des de la carretera de la Canya.

- La creació d’un eix cívic al carrer Jacint Verdaguer entre l’avinguda Jaume II i el carrer Abat Racimir.

Així, doncs, el projecte de pacificació del trànsit al barri inclou un seguit de canvis de circulació:

 • El carrer Remences -en el tram comprès entre l’avinguda Rei Jaume ll i Abat Racimir – passarà a ser d’un únic sentit de circulació en direcció cap a Jaume ll.
 • El carrer Rei Martí l’Humà canviarà el seu sentit de la circulació passant a ser un carrer de sortida del barri en direcció cap a l’avinguda de Girona.
 • El tram del carrer Jacint Verdaguer - entre l’avinguda Jaume ll i el carrer Abat Racimir - s’hi podrà circular en direcció al Jaume ll, passant a ser un carrer amb prioritat per als vianants amb aparcament autoritzat de 15 minuts en algunes franges del dia. La resta d’hores del dia estarà prohibit aparcar-hi.
 • El carrer Miquel Març passarà dels dos sentits de circulació actuals a un únic sentit en direcció a l’avinguda Jaume II.
 • L’avinguda Rei Jaume II es dividirà en diferents trams i sentits de circulació.
 • Des de la carretera de la Canya fins al carrer Remences es deixaran els sentits de circulació actuals: el primer tram amb un sentit de circulació i el segon amb els 2 sentits de circulació per garantir un accés còmode a les veïnes i veïns d’aquest sector.
 • El tram de l’avinguda Rei Jaume II - entre el carrer Remences i el Rei Martí l’Humà – passarà a tenir un únic sentit de circulació cap aquest últim carrer, on els vehicles estaran obligats a girar a l’esquerra i dirigir-se cap a l’avinguda de Girona.
 • En el tram de l’avinguda Jaume II - entre el carrer Rei Martí l’Humà i el carrer Miquel Març - es podrà circular cap al carrer Rei Martí l’Humà on els vehicles hauran de girar obligatòriament a la dreta  i sortir cap a l’avinguda de Girona.
 • El tram de l’avinguda Rei Jaume II - entre els carrers Miquel Març i el carrer Almogàvers – passarà a ser d’un sol sentit de circulació on els vehicles podran dirigir-se a l’avinguda de Girona, si volen arribar cap al centre de la ciutat continuant pel carrer Sant Bernat o bé dirigir-se, en el cas de les veïnes i veïns que hi resideixen, a la carretera de les Feixes.
 • El darrer tram de l’avinguda Rei Jaume ll - entre el carrer Almogàvers i la ronda de Sant Bernat - manté els dos sentits de circulació actuals per poder garantir la sortida dels vehicles de les veïns i veïns que venen de la carretera de les Feixes i de la ronda de Sant Bernat.
 • Als carrers Josep Mª Capdevila Balançó, Abat Racimir, Mossèn Gelabert, Almogàvers i Ronda de Sant Bernat no s’hi durà a terme cap modificació dels sentits de circulació.
 • A l’avinguda Rei Jaume II i al carrer Miquel Març s’implantarà un nou carril per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal per on aquests mitjans de transport circularan en sentit oposat al sentit de circulació de la resta de vehicles de motor per tal de poder garantir la mobilitat sense que hagin de trepitjar les voreres.

A tots els carrers on s’actua es mantindran les franges d’estacionament dels vehicles. A partir del 18 de gener s’iniciaran els treballs de pintura de les noves senyals de circulació. Cal tenir en compte que mentre s’estigui pintant un tram del carrer, els vehicles no podran entrar ni sortir dels garatges dels edificis més propers.

L’Ajuntament d’Olot demana disculpes de forma anticipada per les molèsties que aquestes obres puguin ocasionar als veïns i ciutadans. En cas de dubtes, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot al 972 27 91 22 i, davant de qualsevol incidència, podeu contactar amb la Policia Municipal d’Olot al telèfon 972 27 91 33.

 

 • Obres_Sant_Miquel_4.jpg
 • Obres_Sant_Miquel_2.jpg
 • Obres_Sant_Miquel_3.jpg
 • Obres_Sant_Miquel_1.jpg
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat