Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Actualitat

Olot oferirà microcrèdits per a la rehabilitació d'habitatges i reforçarà l'Oficina Local

També impulsarà un registre d'habitatges buits. Aquestes són tres de les principals accions del decàleg de prioritats i intervencions que l’Ajuntament d’Olot posarà en marxa com a resultat de l’Estudi per a la captació, mobilització i rehabilitació d’habitatges i locals del Nucli Antic.

8 de març de 2021


Olot dona un nou impuls a la rehabilitació del Nucli Antic. Després de la finalització de l’Estudi per a la Rehabilitació, Captació i Mobilització d’Habitatge i Locals al Nucli Antic, el Consistori es disposa a posar en marxa un decàleg d’accions.

L’estudi ha permès analitzar des del punt de vista estructural, d’accessibilitat, vessant energètica, estètica, social, urbanística i econòmica un total de 340 edificis del Nucli Antic d’Olot. La diagnosi ha constatat que mentre més de la meitat dels locals comercials situats en aquesta zona de la ciutat estan en ús, una quarta part dels immobles es troben desocupats i 18 habitatges presenten deficiències importants davant les quals l’Ajuntament d’Olot ja ha començat a actuar de forma urgent. Concretament, aquesta és una de les 10 línies d’acció prioritàries que el Consistori d’Olot s’ha marcat amb la voluntat de millorar el parc residencial de la ciutat, sumant per combatre la pobresa energètica i l’emergència climàtica.

 

340 edificis analitzats en un context dificultat per la COVID

Aquest és el primer estudi d’aquestes característiques que es porta a terme a la ciutat, a través del qual s’ha pogut obtenir una clara radiografia de la situació de l’habitatge en el centre de la ciutat. La voluntat era disposar de l’informe durant el 2020, però l’estat d’alarma per la pandèmia per la COVID-19, va dificultar l’accés als habitatges i va obligar a aturar les visites, que s’han anat reprogramant a mesura que ho han permès les mesures de sanitàries i de seguretat.

L’estudi analitza un total de 340 edificis dels quals a 10 s’han trobat deficiències importants (en aquests 10 edificis hi ha un total de 18 habitatges i representen el 3’4% dels immobles analitzats). Segons posa de manifest l’estudi, d’aquests 18 habitatges, 11 presenten risc estructural i 7, risc per a la salut.

La majoria de deficiències detectades als edificis habitats estan vinculades amb filtracions en cobertes, humitats derivades de l’enderroc o la situació de finques veïnes, manca de sistemes de calefacció o mal manteniment dels espais comunitaris així com deficiències estructurals dels immobles. Dels 340 edificis analitzats, 32 presenta alguna deficiència (representa un 9’4% dels immobles que inclouen 44 habitatges).

L’estudi identifica 245 locals comercials en ús, el que suposa el 54% del total en actiu i, en canvi, 535 habitatges buits d’un total de 1.948 immobles analitzats (27’4% del total).

 

Foment de la intervenció d’habitatges, potenciació de la millora i actuacions de rehabilitació

Amb els resultats de l’estudi d’habitatge, que s’han exposat al Consell del Barri i a la reunió de coordinació de grups de l’Ajuntament d’Olot, ja s’ha començat a treballar en les línies estratègiques clau per a la rehabilitació de la ciutat basades en eixos següents:

  • Rehabilitació i millora del parc residencial del patrimoni en desús
  • Generació d’habitatge accessible de qualitat
  • Millora de l’estat de conservació dels edificis del Nucli Antic
  • Millora de la salut dels veïns i veïnes evitant l’expulsió de la població més vulnerable
  • Millora de l’eficiència energètica a través del foment d’energies renovables i l’eficiència energètica dels edificis
  • Dinamització de l’activitat econòmica local

En primer lloc, l’Ajuntament d’Olot està en contacte amb cadascuna de les propietats dels 10 edificis que es troben situació de risc urgent per a la realització immediata de les actuacions pertinents. Alhora, s’ha contactat i enviat carta informativa als propietaris dels 32 edificis als quals s’han detectat deficiències perquè puguin actuar-hi al més aviat possible.

D’altra banda, es preveu la posada en marxa de mecanismes a nivell fiscal per fomentar l’activació i millora dels immobles. Per això, a part de les bonificacions actuals s’han previst línies d’ajuda i microcrèdits a interès zero per a la rehabilitació d’immobles. També el recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits amb la creació del registre d’immobles que es troben desocupats.

Paral·lelament, l’Ajuntament d’Olot també reforçarà l’Oficina Local d’Habitatge i l’Àrea d’Urbanisme amb dos nous tècnics, un administratiu i un lletrat per poder donar resposta a les necessitats detectades així com impulsar l’activació de locals, la millora d’espais públics i establir les bases de la nou ens público-privat que s’encarregarà de fomentar, potenciar i mobilitzar la rehabilitació d’habitatges.

Aquest estudi d’habitatge és una de les accions que formen part del PIAM del Nucli Antic a través del qual es preveuen establir les necessitats, oportunitats i previsions futures així com marcar les estratègies i línies de treball a nivell urbanístic al centre d’Olot.

 

  • Estudi_Habitatge_1.jpg
  • Estudi_Habitatge_4.jpg
  • Estudi_Habitatge_3.jpg
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat