Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Actualitat

Convocatòria de monitores i monitors per a l'Estiu Riu 2021

Des d'avui i fins al dijous 29 d’abril,  totes les persones que compleixin els requisits poden presentar les seves candidatures per a la borsa de treball de la convocatòria de monitors i monitores per a la campanya d’activitats Estiu Riu 2021 però també per a les campanyes de Nadal 2021 i Setmana Santa 2022.

20 d'abril de 2021


Es poden consultar els requisits, la documentació necessària i el procediment de presentació a aquestes convocatòries a les Bases que trobareu publicades a l'apartat "Documentació adjunta" d'aquesta mateixa web i a les pàgines web municipals de l’Àrea d’Esports i de l’Àrea d’Educació i Joventut.

Aquest procés permetrà a les àrees d’Educació, Joventut i Esports elaborar els equips de monitores i monitors que conduiran les activitats de lleure educatiu de la ciutat, per a infants i joves, previstes per a aquest estiu i que en els propers dies es presentaran al públic en format de Guia d’Estiu.

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar a l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot o bé a l'Àrea d’Esports o l'Àrea d'Educació i Joventut de la ciutat.

 

| Sol·licitud

La sol·licitud per prendre part en aquesta convocatòria s'ha d'adreçar a la Presidència de l’Ajuntament d’Olot i s’han de presentar a través d’un dels canals següents:

  1. Presencial: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, Passeig de Ramon Guillamet, 10 d’Olot, en horari d’atenció al públic (model sol·licitud a l’annex 1 d’aquestes bases). Cal demanar cita prèvia a l’enllaç https://citaprevia.ubintia.com/olot/#nbb.
  2. Telemàtic: a través de la web de l’Ajuntament d’Olot accedint a la seu electrònica, tràmits en línia, instància electròniques e aquest enllaç https://tramits.olot.cat/OAC/TramitadorExt.jsp?texpcod=ACR8&useValid=true&showSteps=true&idioma=ca

 

| Documentació

  • Fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs (certificat vida laboral, informe serveis prestats a l’empresa privada, certificat serveis prestats a l’administració pública, certificats cursos de formació, carnet de monitor i/o director d'activitats de lleure infantil i juvenil, titulacions acadèmiques, col·legiació al COPLEFC o registre al ROPEC, etc.). Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.
  • Currículum vitae acadèmic i professional.
  • Declaració jurada conforme es compleixen els requisits de l’apartat d) i e) de la base segona (model declaració jurada annex 2 d’aquestes bases).
  • Fotocòpia del certificat conforme no consta en la base de dades del Registre central de delinqüents sexuals.
  • Borsa Monitors. 2021. Facebook (2).png

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat