Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Obert el termini de sol·licitud d'ajuts al pagament del lloguer

Tot i que es recomana la presentació telemàtica, l’Oficina d’Habitatge d’Olot ofereix ajuda per fer-ho de forma presencial. Cal demanar cita prèvia. Hi ha temps fins al 4 de juny.

27 d'abril de 2021


Aquesta setmana s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de pagament del lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya. Seguint amb les recomanacions i mesures de seguretat i sanitàries arran la COVID-19, les persones que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria poden fer arribar la documentació a través d’aquest l’enllaç.

Es recomana tramitar la sol·licitud de forma telemàtica. Les persones, però, que no disposin d’accés a internet o que tinguin dificultats a l’hora de fer la tramitació, poden presentar la seva petició de forma presencial a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot.

L’horari d’atenció de l’Oficina Local d’Habitatge és de les 8 del matí a les 3 de la tarda. Cal tenir en compte que s’ha de demanar cita prèvia al 972 27 91 28. Aquesta setmana les atencions es realitzen des de l’Ajuntament d’Olot i, a partir de la setmana que ve, des de La Carbonera (accés des de la plaça de l’U d’Octubre). Hi ha temps fins al 4 de juny.

 

Ajudes de fins a 200 euros al mes per habitatge

L’ajuda per al pagament del lloguer preveu concedir fins a un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, 200 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer.

Els requisits per poder rebre la prestació són:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 0,3 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 550 euros.
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud o poder justificar els 3 últims rebuts pagats.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.

Cal tenir present que, a l’hora de presentar la sol·licitud, els usuaris han de disposar i adjuntar la següent documentació:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 •   Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2019 i l’informe de vida laboral dels membres majors de 16 anys, en el cas de no haver presentat declaració d’IRPF
 • Llibre de família
 • Contracte de lloguer i acreditació de pagament de la fiança.

Rebuts del lloguer del 2021 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.

 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.

 

Aquests anys passats 52.073 famílies d’arreu de Catalunya van rebre aquesta subvenció el que ha suposat una inversió de 699.141,80 € a la comarca de La Garrotxa, tramitada a través de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot. Per a qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina d’Habitatge d’Olot al telèfon 972 27 91 28 o bé a través del correu electrònic habitage@olot.cat.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat