Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Sol·licituds per a la reducció de la taxa d'escombraries per a famílies vulnerables

S’han aprovat les bonificacions per a habitatges de famílies amb situació de vulnerabilitat que es poden sol·licitar fins al 30 de juny.

27 de maig de 2022


El passat 12 de maig de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot va aprovar les bases per a les sol·licituds de la reducció de la taxa d’escombraries i clavegueram per a famílies en situació de vulnerabilitat.

A partir de l’1 de juny i fins al 30 del mateix mes s’obre el termini perquè les persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud.

Aquestes ajudes es dirigeixen als nuclis familiars que visquin en un habitatge de lloguer i que es trobin en una situació econòmica desfavorida degut a un baix nivell d’ingressos o altres indicadors de vulnerabilitat econòmica. En aquest sentit, es preveu una reducció de la taxa de recollida d’escombraries i de clavegueram fins a un màxim del 95% de l’import.

Podran ser beneficiaris d’aquesta ajuda els veïns i veïnes que estiguin empadronats en un habitatge de la ciutat que no superi els 55.000 euros de valor cadastral i en què els ingressos de la unitat familiar no siguin superiors als 14.000 € anuals.

La persona sol·licitant així com els membres de la unitat de convivència han de ser arrendataris de l’habitatge, hi estiguin empadronats i no disposin de cap altre habitatge (llevat que no en tinguin l’ús i gaudi) i, al contracte d’arrendament, hi ha de constar expressament la repercussió de la taxa de recollida i tractament de les escombraries per part del propietari/ària, per poder fer la sol·licitud, cal estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.

En aquest sentit, és necessari acompanyar la petició de reducció de la taxa amb tot un seguit de documents acreditatius com l’original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar, l’original i còpia del carnet de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari així com el certificat de discapacitat.

En tots els casos les sol·licituds es poden presentar de l’1 al 30 de juny de 2022 demanant cita prèvia per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) situada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Olot de dilluns a dijous, amb horari de 8 a 17.30 h o els divendres de 8 a 14 h, ininterrompudament. Per demanar cita prèvia cal fer-ho a citaprevia.olot.cat o trucant al telèfon 972 27 91 01.

 

| Podeu consultar tots els detalls i informació a través d’aquest enllaç.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat