Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Subvencions per als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer social a Olot

S'ha obert convocatòria d'una nova línia d’ajudes pensades especialment per al foment del lloguer social a la ciutat. Les subvencions es poden sol·licitar fins al 16 d’octubre de 2023 i són de fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

 

19 de maig de 2023


L’objectiu d’aquesta nova línia d’ajudes és incrementar el parc d’habitatges de lloguer social a la ciutat. Enguany és el setè any que l’Ajuntament d’Olot ofereix aquesta ajuda que contempla el 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge amb un màxim de 6.000 euros per immoble.

Poden optar a les subvencions els propietaris i propietàries amb la condició de persones físiques o jurídiques i que posin els immobles per llogar a través de la Borsa d’Habitatge Social d’Olot, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, per un termini mínim de 5 anys en el cas de les persones físiques i 7 anys pel que fa a les jurídiques

 

Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir els següents requisits:

  • Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer
  • Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.
  • Que siguin habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.
  • Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica

 

Pel que fa als treballs, són subvencionables totes aquelles obres de rehabilitació que s’hagin fet en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, vinculades amb l’adequació d’elements i peces que conformen l’habitatge per obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat, amb la instal·lació d’aigua, gas, calefacció, electricitat o sanejament; arranjaments de banys i cuines; millora de l’aïllament tèrmic o acústic, tancaments o elements diversos afectats per manca de conservació o manteniment com pintura, terres, portes o finestres.

Les ajudes ja es poden sol·licitar i els interessats o interessades disposen de temps fins al 16 d’octubre de 2023 per formalitzar la seva petició. S’ha previst una partida de 30.000 € per cobrir aquesta nova línia de subvencions municipals, que són compatibles amb ajudes d’altres administracions públiques.

 

Borsa d’Habitatge d’Olot

La Borsa d’Habitatge d’Olot actua com a mediadora per facilitar acords entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, gestionant els diferents acords dels contractes d’arrendament i donant seguiment als vigents alhora que vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

La mediació per al lloguer social té com a objectiu incrementar el parc d’habitatges que es destinen a lloguer social amb la voluntat de possibilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans i ciutadanes més vulnerables, amb ingressos inferiors a 4 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderats. La Borsa d’Habitatge actua com a mediadora per facilitar els possibles acords entre els propietaris/àries d’habitatges buits i possibles llogaters, gestionant els diferents acords, donant seguint als contractes vigents i vetllant pel compliment de les obligacions contretes.

Els propietaris que participen i ofereixen els immobles a través d’aquesta línia disposen d’un seguit de contraprestacions com gestió de tràmits gratuïta, atenció personalitzada, assessorament jurídic i tècnic així com assegurança de cobrament de les rendes, assegurança multirisc (que inclou desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer) així com assessorament i acompanyament pel que fa a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica i altres.

Pel que fa a la gestió, els habitatges que entren a formar part de la borsa de mediació per al lloguer social s’assignen a persones que els han sol·licitat, seguint uns criteris clau compartits. En el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, l’habitatge s’assigna per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds presentades..

 

 

 

  • Diseño sin título (5)
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat